እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190719
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1503
3787
18082
5145598
94777
128136
5190719

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:42

“መደብ ልምዓት መስኖ 2010 ዓ.ም ብኹታ ገጠምን ዝተፃፈፈ መረዳእታን ኢና እንኣተዎ ዘለና”

here we go
selam new

                      ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ

ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ 34 ሽሕን 996 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 154 ሽሕን 182 ወገናት ተረባሕቲ ክገብር ዝኽእል 69 ሽሕን 350 ሄክታር መሬት ኣብ 2010 ዓ.ም ብመስኖ ንምልማዕ ትልሚ ተታሒዙ። እቲ ዝተትሓዘ ትልሚ ብኹታ ገጠምን ዝተፃፈፈ ስርዓት ኣተሓሕዛ መረዳእታን ይእቶ ከም ዘሎ ድማ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣፍሊጡ፡፡

 

ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይን ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ ብፍሉይ ንጋዜጣ ወይን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፣ ኣብ 2009 ዓ.ም ከም  ዞባ ልዕሊ 69 ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ካብ ዝተትሓዘ ትልሚ እቲ 63 ሽሕ ሄክታር ክለምዕ ምኽኣሉ ኣዘኻኺሮም። ብመንፅር እቶት እንትርአ እውን ከም ትልሚ ሓሙሽተ ሚልዮንን 743 ሽሕን 601 ኩንታል ንምርካብ ተታሒዙ ሓሙሽተ ሚልዮንን 590 ሽሕን 267 ኩንታል ምርካብ ከም ዝተኸኣለ ተገሊፁ። ኣብዚ ድማ ኣብ መንጎ ወረዳታት ዝሓሸ ደረጃ ምምጥጣንን ስራሕቲ ጅማሮ ምትእትታው ልምዓት ኹታ ገጠም መስኖን ምንባሩ ገሊፆም።ካብኡ ሓሊፉ ክሳብ ንዕዳጋ ማእኸል ዝገበረ ፍርያት መስኖ ምልማዕ ዝተኽኣለሉ ዓመት ከም ዝነበረ እውን ኣብሪሆም፡፡

                        ባንኪ ማይ ንስሉጥን ውፅኢታውን ልምዓት መስኖ

“ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ 2009 ዓ.ም ዝነበሩ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብዝርዝር ብምግምጋም ናብ መደባት ልምዓት መስኖ 2010 ዓ.ም ተኣትዩ ኣሎ፡፡” ዝበሉ ዋና ኣመሓዳሪ ኣይተ ሚኪኤለ፣ ካብ ገምጋም ሸቶን ፍፃመን ሕሉፍ ዓመት ብምብጋስ ኣብ 2010 ዓ.ም ናቑጣ ልምዓት መስኖ መሰረት ብምግባር ብኹታ ገጠም ናይ ምልማዕ ኣንፈት እናስፋሕኻ ፀብፃባት ሓሶት ንምቕናስን ንምውጋድን ዝተፃፈፈ መረዳእታ ናይ ምሓዝ ስራሕ ይስራሕ ምህላዉ ኣረዲኦም። ኣብ መስኖ ፀብፃብ ሓሶት ንምቕናስን ንምውጋድን በብወረድኡ ጉጅለታት ምፅፋፍ መረዳእታ ተጣይሾም ስራሕቲ ምዕቃን ብመስኖ ዝለምዕ መሬት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከቡ እቶም ኣመሓዳሪ ዝሓበሩ እንትኸውን፣ እዚ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ክፍፀም ንፁር ትልሚ መፅናዕቲ ተታሒዙ እናተተግበረ ምህላዉ ኣብሪሆም። እቲ በብወረድኡ ዝተጣየሸ ጉጅለ መፅናዕቲ ስራሕቱ ምስ ኣፃፈፈ እቲ ከም ዞባ ይኹን ብብርኪ ወረዳታት ዝተትሓዘ ሸቶ ልምዓት መስኖ ክቕንስ ወይ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣገንዚቦም::

ካብ መብርሂ ኣይተ ሚኪኤለ ከም ዝተገንዘብናዮ፣ ብስፍሓት ኩታ ገጠም ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ወሲድካ ወረዳ ቆላ ተምቤን ክላስተር ጉዕ በርበረ፣ ጣንቋ ኣበርገለ ክላስተር ሽንጉርቲ፣ ወርዒ ለኸ ክላስተር ማንጎን ሽንጉርትን ኮይነን ብኣብነት ዝተገለፃ እየን::  ካልኦት ወረዳታት እውን ነናይ ባዕለን ዓንዲ ዝራእትን ናቑጣ ልምዓት መስኖን ነፂረን ብኹታ ገጠም ከልምዓ ዝተፃፈፈ ትልሚ ሒዘን ናብ ተግባራዊ ስራሕ ቀዳማይ ዙር ልምዓት መስኖ ንምእታው ይረባረባ ምህላወን ተዛሪቦም። ኣብ ዞባ ማእኸል፣ ነቲ ኣብ 2010 ዓ.ም ብመስኖ ክለምዕ ተተሊሙ ዘሎ ሽፋን መስኖ ብዝተማልአ ኣፈፃፅማ ተግባራዊ ንምግባር በቲ ሓደ ገፅ ምስቲ ሓረስታይ ተግባር መሰረት ዝገበሩ መድረኻት ምትእምማንን ስራሕቲ ምዕባይ ክእለትን እናተኻየዱ በቲ ኻልእ ገፅ ስራሕቲ ምፅፋፍ መረዳእታታት ብልዑል ትኹረት እናተሰርሑ እዮም። ከምዚ ዝበሉ ተግባራት ብምፍፃም ከም ዞባ ኣብ 2010 ዓ.ም 37 ሽሕን 170 ኩንታል መዳበርያ 8,360 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ኣብ ረብሓ ብምውዓል ልዕሊ ሓሙሽተ ሚልዮን ኩንታል እቶት ካብ መስኖ ንምርካብ መበገሲ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ምህላዉ መብርሂ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ የመላኽት::

ነቲ ከም ዞባ ዘሎ ሸቶን ስራሕቲ ድልውነትን መስኖ መሰረት ገይርና ብብርኪ ወረድኦም ንዘሎ ምንቅስቓስ ዝሓተትናዮም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ብወገኖም፣ ክሳብ 2009 ዓ.ም ኣብ መስኖ ዝነበሩ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብምንፃር ንልምዓት መስኖ 2010 ዘድልዩ ስራሕቲ ይስርሑ ምህላዎም ገሊፆም።ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩ ገምጋማት ማእኸል ገይርካ፣ ፓኬጃት ልምዓት መስኖ ብምፅፋፍ፣ ተግባር መሰረት ዝገበረ ህንፀት ብምስራሕ መደባት ልምዓት መስኖ 2010 ዓ.ም ብፍሉይ ንምፍፃም ልዑል ርብርብ እናተገበረ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም።ከም ኣገላልፃ ኣይተ ጉዕሽ፣ ኣብ መስኖ “ትራንስፎርሜሽን” ዝረጋገፅ ፈለማ ኣብቲ ሓረስታይ ስዒቡ ኣብቲ በዓል ሞያን ኣመራርሓን ለውጢ ኣረኣእያ ፈጢርካ እዩ::

ነዚ መሰረት ብምግባር ልምዓት መስኖ 2010 ዓ.ም እታ ወረዳ፣ ኣብ ምትላም ዝለዓለ ተሳትፎ እቲ ሓረስታይ ክህሉ ብምግባር፣ ዝለምዕን ዘይለምዕን መሬት ብምንፃር፣ ግራት ዘለዎምን ዘይብሎምን ተጠቀምቲ ብምፍላይ ናቑጣ ልምዓት መስኖ ማእኸል ዝገበረ ሸቶ ተታሒዙ ይእቶ ምህላው ኣብሪሆም:: ከም ወረዳ ብመስኖ ዝለምዕ ስፍሓት መሬት ድሕሪ እቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ምዕቃን ካብ 30 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ብንፁርን ዝተፃፈፈ መረዳእታን ዝፍለ ምዃኑ ድማ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ኣመልኪቶም።ነቲ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ዝሓዘ ብብርኪ ወረዳ 12 ሰብ ሞያ ዘለውዎ ብሽዱሽተ ክላስተራት ዝተወደበ ጉጅለ ምፅፋፍ መረዳእታ ተጣይሹ ዝተዋደደ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተወሳኺ መብርሂ እቶም ኣመሓዳሪ የረድእ።ከም ወረዳ ኣብ ዝራእቲ ክራማት ዘመነ ምህርቲ 2009/2010 ዝተረኸበ ተመኩሮ ብኩታ ገጠም ምዝራእ ኣብ ልምዓት መስኖ 2010/2011 ዓ.ም ክድገም ዝሓሸ ድልውነት ከም ዘሎ እውን ኣብሪሆም::

ሓረስታይ ግደይ ደሞዝ ነባሪ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ጣብያ ሴኻ እንትኾኑ ኣብ 2010 ዓ.ም ሓደ ሄክታር ብመስኖ ዝለምዕ መሬት ከም ዘለዎምን ነዚ ብምሉእ ፓኬጅ ከልምዑ ተዳልዮም ምህላዎምን ሓቢሮምልና:: ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚሮም ኣብ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ተረባሒ እናኾኑ ከም ዝመፅኡ ዘብርሁ ሓረስታይ ግደይ፣ “ኣብ 2009 ዓ.ም ጥራሕ ካብ ልምዓት መስኖ 10 ሽሕ ብር ኣታዊ ረኺበ እየ” ኢሎም። ኣብ 2010 ዓ.ም እውን ልዕሊ 10 ሽሕ ብር ካብ መስኖ እቶት ንምርካብ ግቡእ ምድላው ገይሮም ምህላዎም ተዛሪቦም።

እቲ ናይ ዞባ ማእኸል ዘሎ ድልውነት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ 2010 ዓ.ም ከም ክልል ትግራይ ልዕሊ 416 ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ተተሊሙ ሰፊሕ ርብርብ ይግበር ከም ዘሎ ካብ ቢሮ ልምዓት ገፀርን ሕርሻን ክልል ትግራይ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት::

መናእሰይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዕድል ስራሕ ኣብ ዝፈጥሩ ዓውድታት ይንቀሳቐሱ ኣለዉ

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ዘለው 145 ሽሕን 981 መናእሰይ፣ 22 ሽሕን 864 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 49 ሽንሕ 486 መናእሰይ ኣብ 2009 ዓ.ም ስራሕ ኣልቦ ምዃኖም ብመፅናዕቲ ምስተነፀረ ካብኣቶም እቶም 39 ሽሕን 223 መናእሰይ ብቀዋሚነት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕ ተዋፊሮም ተረባሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ማሕበር መናእሰይ እቲ ዞባ ገሊፁ፡፡ ካብ እቶም ቀዋሚ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም እተን 16 ሽሕን 675 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ተሓቢሩ ኣሎ፡፡

ኣቦ መንበር ማሕበር መናእሰይ ዞባ ደቡብ ትግራይ መንእሰይ የማነ ክፍለማርያም ንጋዜጣ ወይን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፣ ከም ዞባ ተጠቃምነት መናእሰይ ዘዕብዩ ኣንፈታት ተነፂሮም ብዝተሰርሑ ተግባራት ውፅኢታዊ ዝኾነ ምንቅስቓስ ምትግባር ተኻኢሉ እዩ፡፡ ነዚ ኣብነት ዝኸውን 28 ሽሕን 122 መናእሰይ ኣብ ልምዓት መስኖ፣ 6‚543 ብስራሕቲ ምርባሕ ደርሁ፣ 4‚571 ብሽግሽግ ተሓራሲ መሬት ከምኡ እውን 3‚676 መናእሰይ ኣብ ምርባሕን ምህጣርን ጤለ በጊዕ ምውፋር ከም ዝኽኣሉ መንእሰይ የማነ ኣረዲኡ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ፣ ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብቲ ዞባ ብቀዋሚነት ካብ ዝተፈጠሩ ዕድላት ስራሕ ብግዝያውነት ን10 ሽሕን 263 መናእሰይ ዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕ ተፈጢሮም እዮም፡፡

ተረባሕነት መናእሰይ ከዕብዩ ዝኽእሉ ስራሕቲ ምሃብ ልቓሕ ዝምልከት ድማ  ከም ዞባ 135 ሚልዮንን 57 ሽሕን 241 ብር ተተሊሙ 92 ሚልዮንን 144 ሽሕን 217 ብር ልቓሕ ንመናእሰይ ክዕደል ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ዝተትሓዘ ሸቶ መሊእኻ ተግባራዊ ኣብ ምግባር ብሰንኪ ልቓሕ ምፍራሕን ካልኦት መበገስታትን ጉድለታት ከም ዝነበረ መንእሰይ የማነ ኣገንዚቡ፡፡ ጎድና ጐድኒ ምሃብ ልቓሕ ኣብ ምምላስ ልቓሕ ካብ ዝተትሓዘ 74 ሚልዮንን 739 ሽሕን 490 ብር ብዝተሰርሐ ፅዑቕ ስራሕቲ ምምላስ ልቓሕ ልዕሊ ትልሚ 77 ሚልዮንን 91 ሽሕን 922 ብር ከም ዝተፈፀመ ኣብሪሁ፡፡ ብዘይካ እዚ ምስ ስራሕቲ ምዕቛር ተዛሚዱ 70 ሚልዮንን 925 ሽሕን 96 ብር ብመናእሰይ ክዕቆር ካብ ዝተትሓዘ ሸቶ ሰሪሕኻ ንክትዓቁር ካብ ዘሎ ዓብይ ተበግሶን ብኣካላት ኣመራርሓ ዝግበሩ ስራሕቲ ምፍጣር ግንዛበን ልዕሊ ትልሚ 79 ሚልዮንን 605 ሽሕን 202 ብር ክዕቆር ክኢሉ ኣሎ፡፡

ኣብቲ ዞባ ኣብ 2010 ዓ.ም እውን 18 ሽሕን 649 ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እውን 2‚651 ተመለስቲ ካብ ስደት ዝርከብዎም ልዕሊ 39 ሽሕ መናእሰይ ብዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕ ተረባሕቲ ንምግባር ሸቶ ተታሒዙ ምንቅስቓስ ይግበር ምህላው ካብ ማሕበር መናእሰይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት፡፡ ካብዚ ጠቕላላ ትልሚ እቶም 10 ሽሕን 263 ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ግዝያዊ ዕድል ስራሕ ዝነበሩ ኣብ 2010 ዓ.ም ናብ ቀዋሚ ናይ ምስግጋር ሸቶ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ፡፡   


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010