እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5050050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
2909
29164
4998067
82244
110388
5050050

Your IP: 54.198.78.121
2018-04-20 00:56

ተግባርን ሓላፍነትን መኮነናት ስነ ምግባር

here we go
selam new

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ዕዮ ኣብ ውሽጠን መኮነን ስነ-ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ከጣይሻ ከም ዘለወን ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውፀኦ መፈፀሚ ደንቢ 82/2006 ዓ/ም ይሕብር። ብመሰረት ዝወፀ ደንቢ ድማ ተፀዋዕነቱ ንዝተጣየሸሉ ትካል ኮይኑ ምስ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዕላዊ ርክብ ከም ዝህልዎ ይድንግግ። ኣብቲ ደንቢ ዓንቀፅ ትሸዓተ ዝተውሃብዎ ስራሕን ሓላፍነትን ኣለዉ። ካብኣቶም ኣብ ቤት ዕዮኡ ዘሎ ኣሰራርሓ ደንቢ ስነ-ምግባር መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ይከታተል። ብተወሳኺ ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ዝዕድሙ ተግባራት ብቐረባ የፅንዕን&ንክስተኻኸሉ ድማ መመሓየሺ ሓሳባት የቕርብ። ከምኡ እውን ኣብ ቤት ዕዮኡ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን በብእዋኑ ኣስተምህሮ ፀረ ግዕዝይና ይህብ ዝብሉ ይርከብዎም።

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ድማ በቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁን ካልኦት ስራሕን ሓላፍነትን መሰረት ዓቕሚ መኮነናት ስነ-ምግባር ብምጉልባት ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና ንምጥንኻር ደንብታትን ካልኦት ሓገዝቲ ፅሑፋትን የብፅሐሎም። ከምኡ እውን ኣብ ስልጠናታት ክሳተፉ ብምግባር ኣዋጃት ፀረ ግዕዝይና ክፈልጡ ትኹረት ሂቡ እናሰረሐ ይርከብ። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ኮምሽን ኣብ ከተማ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዶክተር ተወልደ ለገሰ ዝርከብ መኮነን ስነ-ምግባር ኣብ 2008 ዓ.ም ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና ቤት ዕዮኡ ንምጥንኻር ዝሰርሖም ስራሕቲ ዳህሳስ ኣካይዱ ነይሩ።

ውፅኢት እቲ ዳህሳስ ድማ መኮነን ሰነ ምግባር እቲ ኮሌጅ ኣብ 2008 ዓ.ም ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና ቤት ዕዮኡ ንምጥንኻር ካብ ምድላው ምዕራፍ ጀሚሩ እዩ ትልሚ ኣዳልዩ ናብ ተግባር ኣትዩ። ኣብቲ ትልሚ ካብ ዘነፀሮም ነጥብታት እቶም ቀንዲ ኣብ ዝተርኣዩ ብልሽው ኣሰራርሓታትን ግዕዝይናን ዝወሃቡ ሓበሬታታት ቕልጡፍ ምላሽ ክረኽቡ ምግባር እዩ። ብተወሳኺ ንተምሃሮ፣ መምህራንን ውሃብቲ ድጋፍን እቲ ኮሌጅ በረርቲ ፅሑፋትን ካልኦትን ብምጥቃም መዕበዪ ግንዛበ ትምህርቲ ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክርኽቡ ምግባር ይጥቀሱ። ከምኡ እውን ኣብ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፀረ-ግዕዝይና ዘተኮረ ውድድር ስነ-ፅሑፍ፣ ሕቶን መልስን ምክያድን ንሕብረተሰብ ርኢቶ መውሃቢ ሳንዱቕ ብምድላው ኣብ ዝርአዩ ተግባራት ኣካብነት ክራይ እናገምገምካ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ምውሳድ ኣካል እቲ ትልሚ ካብ ዝኾኑ ነጥብታት እዮም። ብዘይካ እዚ ካብ ናይቲ ትካል ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾኑ ጥርጣረ ፍፃመ ገበናት ግዕዝይና ንኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ከፍልጥ ከም ዘለዎ እውን ኣብ ትልሚ መኮነን ስነ ምግባር እቲ ኮሌጅ ዝተኻተተ ነጥቢ እዩ ነይሩ።

ካብዚ ብምብጋስ ዝተፈፀሙ ቀንዲ ተግባራት እንትንርኢ መኮነን ስነ-ምግባር እቲ ኮሌጅ ኩነታት ትርጉምን ፍልፍልን ግዕዝይና፣ ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና ሃገርናን ክልልናን ኣመልኪቱ 109 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከበኦም 194 ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን እቲ ኮሌጅ ኣሰተምህሮ መዕበዪ ግንዛበ ክወሃብ ገይሩ። ብተወሳኺ መዓልቲ ፀረ-ግዕዝይና መሰረት ብምግባር 110 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 215 ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን እቲ ኮሌጅ ዘሳተፈ ኣብ እንታይነት ግዕዝይናን ሳዕቤኑን ኣመልኪቱ ዘተ ከም ዘካየደ ብዳህሳስ ኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ።

ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ምስፋሕ ህንፀት ስነ-ምግባር ኣመልኪቱ በረርቲ ፅሑፋት ብምድላው ንልዕሊ 350 ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን እቲ ኮሌጅ ኣስተምህሮ ክወሃብ ገይሩ እዩ። ተገልገልቲ ሓሳብ ዝህብሉ ሳንዱቕ ብምድላው ዝተውሃቡ ርኢቶታት ብኣግባቡ ገምጊምካ ከም እታዎት ምጥቃም እውን ኣብቲ ኮሌጅ ፅቡቕ ጅማሮ ምህላው በቲ ኮምሽን ተረጋጊፁ እዩ። ኣብቲ ትካል ዝተፈፀሙ ተግባራት፣ ዘጋጥሙ ፀገማት፣ ዝተወሰዱ ስጉምትታትን መፍሒ ሓሳባትን ርብዒ ዓመትን ዓመታውን ፀብፃብ ብምድላው ንላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ዕዮኡ ብምቕራብ ቕዳሕ ናብ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ከፍልጥ ዝተቐመጠሉ ሓላፍነት እውን ብዝግባእ ተግቢሩ እዩ። መርኣዪ እዚ እውን ምስ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዘሎ ርክብ ብምጥንኻር ኣብ 2008 ዓ/ም ኣብቲ ኮሌጅ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዘይምቁርራፅ ፀብፃባት ክበፅሑ ከም ዝገበረ በቲ ኮምሽን ዝተረኸቡ መረዳእታታት የመላኽቱ።

ድምር ኣቢልካ እንትርኣ ብመሰረት ዝወፀ ደንቢ ኣብ ኩለን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ዕዮ መኮነን ሰነ ምግባር ዋላ እኳ ዝተጣየሸ እንተኾነ ዝተወሃቦም ሓላፍነት መሰረት ገይሮም ግዕዝይና ንምቕላስ ዝግበርዎ ፃዕሪ ክንድቲ ዝድለ ኣይኮነን። ኣብ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዶክተር ተወልደ ለገሰ ዝተራእዩ ጅማሮታት ግና ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ መኮነን ስነ ምግባር ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና ንምጥንኻር ዝተወሃቦ ሓላፍነት ብኣግባቡ ይትግብር ምህላዉ መረጋገፂ እዩ። ስለዝኾነ ግቡእኻን ሓላፍነትካን ብኣግባቡ ምትግባር ኣብ ምጥንኻር ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና ልዑል ግደ ስለዘለዎ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ዕዮ ዝርከቡ መኮነናት ስነ ምግባር ካብዚ ተመክሮ ወሲዶም ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፀረ ግዕዝይናን ኣካባይነት ክራይን ግደደኦም ክፃወቱ ይግባእ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010