እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190758
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1542
3787
18121
5145598
94816
128136
5190758

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:51

ህፁፅ ፍታሕ ዝጠልብ ፃውዒት ህይወታውያን

here we go
selam new

ቀዳማይ ክፋል

ኣብ ሃገርና 123 ቢልዮን ኲዩቢክ ሜትር ገፀ ምድርን ካብ 36 ክሳብ 40 ቢልዮን ኲዩቢክ ሜትር ናይ ከርሰ ምድርን ሃፍቲ ማይ ከም ዘሎ መፅናዕትታት የመላኽቱ። በዚ ድማ ኢትዮጵያ “ኣዶ ማይ” ዝብል ስያመ ክትረክብ ኣኽኢሉዋ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሕቑፋ ዝነብር ህዝቢ ብፃምእ ማይ እናተሳቐየን     ብማይ ወለድ ሕማማት እናተጠቕዐን ዝፀንሓሎም እዋናት ቀለልቲ ኣይኮኑን። ምሽጥር እቲ ፀገም ነዚ ዝግደሱ ስርዓታት ብዘይምንባሮም እዩ። ማይ ህይወት፣ ብርሃን፣ ምዕባለ ወዘተ ኮታስ ማይ ጉዳይ ምንባርን ዘይምንባርን ህይወታውያን ዝውስን ምዃኑ እናተፈለጠ ኣብ ምምላእ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝተሰርሐ ስራሕ ግና ኣይነበረን። ይኹን እምበር ጠንቂ ናይቲ ፀገም ኮይኖም ዝፀንሑ ስርዓታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ምስተፀራረጉ ነዚ ዓብዪ ግምት ተዋሂቡ እናተሰርሐሉ መፂኡ፤ ሐዚ እውን ይስርሐሉ ኣሎ። በዚ ድማ ህዝቢ ተጠቃሚ ፅሩይ ዝስተ ማይ ይኸውን ምህላዉ በብከባቢኡ ዘለዉ ህንፀታት መሰረተ ልምዓት ማይ ምርኣይ ይካኣል እዩ።

ኮይኑ ግና ንምምላእ ፅሩይ መስተ ማይ ተባሂሎም ብርክት ዝበለ በጀት እናተመደበሎም ዝስርሑ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስተ ማይ ብፅርየትን ብእዋኖምን ብዘይምስርሖም ግልጋሎት ከይሃቡ ጠጠው ዝበልሉ ኩነታት ይርአ እዩ። ካብዚ ዝብገስ እውን ህዝቢ እናማረረን ንስእነት ማይ እናተቓለዐን ይርከብ። ትሕዝቶ ፅሑፍና እውን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያታት ሓወልትን ኤቦን ዘሎ ፀገም ዝስተ ማይ ዝድህስስ እዩ። ፈለማ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ጣብያ ሓወልቲ እዮም። እቶም ነበርቲ ከም ዝገለፁልና፣ ኣብ ጣብያ ሓወልቲ ዓብዪ ፀገም ዝስተ ማይ ብምህላዉ ህዝቢ ቀትርን ለይትን ተራ ከም ዝሕዝ እዩ። ካልእ መማረፂ ማይ ብዘይምህላዉ ሰብ ይኹን እንስሳት ካብ ሓንቲ ቡንቧ ጥራሕ ይጥቀሙ። ንሳ እውን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ እያ እትርከብ። ኣድጊ፣ ግመል ወይ ጋሪ ዘለዎም ካብ ከተማ መኾኒ ንሓንቲ ጀሪካን ሓሙሽተ ብር ዓዲጎም ይጥቀሙ። መበገሲ እቲ ፀገም ድማ እተን መንግስቲ በጀት መዲቡ ዝሰርሐን ቡንቧታትን ጎዳጉድን መስተ ማይ እንትበላሸዋ ተኸታቲሉ ዝፅግን ኣመራርሓ ብዘይምህላዉ እዩ። ኣብ ምፅጋን ጥራሕ ዘይኮነስ ክስርሓ እንተለዋ እውን ፅርየት ንክህልወን ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማኣድንን ኢነርጅን እታ ወረዳ ዝገብሮ ዝነበረ ደገፍን ክትትልን ድኹም ከም ዝነበረ እቶም ነበርቲ የረጋግፁ።

ዘለናሉ ወቕቲ ክረምቲ ስለዝኾነ ዓንዲ ሑቐ ቁጠባና ዝኾነ ሓረስታይ ኣብ ሃይሃይታ ማሕረስ ዝውዕለሉ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ግና ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣይተዓዘብናን። እዚ ድማ ኣብዚ ወቕቲ ዘይተፀበናዮን ጎልጎል ራያ ከምዚ ኢሉ ክንረኽቦ ዘይገመትናዮን ክስተት እዩ ኮይኑና። ኣብዛ ህልውቲ ኩነታት ብዛዕባ ማሕረስ ውራዮም ከም ዘይኮነ ማይ ንምቕዳሕ ተራ ሒዞም ዝረኸብናዮም ሓረስቶት ኣዋጊዖምና። እቲ ምንታይ ብዕራይ ፎቖዶ ኣለሻ ማይ እዩ ዝውዕል ዘሎ። ሓረስታይ እውን ምእንቲ ጎሮሮኡን ጎሮሮ ስድርኡን ክብል ተራ ሒዙ ዝውዕለሉ ኩነታት ይርአ ኣሎ።

እቲ ፀገም በዚ ዘብቀዐ ኣይኮነን፤ ኣዴታት ጀሪካን ተሸኪመን ነዊሕ ርሕቐት ስለዝጓዓዛ ይደኽማ፣ ይዕንቀፋ፣ ይወድቓ። በዚ ድማ ልዕሊ ሰለስተ ሰዓት ተሸኪመን ጎሮሮ ስድራ ንምትርካስ ዘምፅእኦ ማይ፣ ዕትሮ ወይ ሓምሓም ስለዝስበር ጥርሐን ዝምለሳሉ ኣጋጣሚታት ይበዝሕ እሞ ክልተ ግዘ ይጉድኣ። ብምኽንያት እዚ ብእዋነን ምግቢ ኣዳልየን ስድራ ክዕንግላ ኣይኽእላን። ስኣን ማይ ተበላሽዩ ዝድርበ ብሒቕ ብዙሕ እዩ። ፅርየት ውልቀ፣ ገዛን ከባብን ምሕላው ዝብሃል የለን፤ ነዚ ኣይጭነቑን። ኣዴታት ተራ ሒዘን ሓዲረን ተስፋ ቆሪፀን ይምለሳ። ሓደ ጀሪካን ብዉሑዱ ሰለስተ መዓልቲ ተራ ስለዝሕዝ እተን ካብ ርሑቕ ቁሸታት እታ ጣብያ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ተስፋ ቆሪፀን ጀሪካነን ኣብቲ ከባቢ ገዲፈንኦ ይኸዳ። እዚ ጥራሕ ኣይኮይነን፤ “ቆልዓ ሓዚለ ከመይ ገይረ ጋዕ ገልጠም እናበልኩ ክሓድር? ኪድ እንዶ ተራ ሒዝካ ሕደር /ወዓል” ብምባል ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ጭቕጭቕን ባእስን ይፍጠር።

ተምሃሮ ኣብ ክንዲ ከፅንዑ ማይ ንምምፃእ ምሉእ ለይቲ ተራ ሒዞም ይሓድሩ። ከምኡ እውን እንስሳት ንምስታይ ናብ ርሑቕ ስለዝኸዱ ኣብ ሰሙን ንተኸታተልቲ ክልተ /ሰለስተ መዓልትታት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ይተርፉ። በዚ ድማ ዝወሃቡ ዕዮታት ክፍልን ገዛን ብዝግባእ ዝሰርሕሉ ዕድል የለን። ዝወሃብ ትምህርቲ ብትኹረት ኣይከታተሉን። ብተደጋጋሚ ስለዝተርፉ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንቑሓት ተሳተፍቲ ኣይኮኑን፤ ንዝቐርቡሎም ሕቶታት ብትግሃት ኣይምልሱን። ንጎሮሮኦምን ጎሮሮ ስድራኦምን ክብሉ ተራ ሒዞም ስለዝሓድሩ ኣብ ክፍሊ ይድቅሱ፤ ዝወሃብ ትምህርቲ ብውነ ኣይከታተሉን። ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ማይ ይሓስቡ። ወለዶም ብዛዕባ ዝስተ ማይ ክጭነቑ ስለዝርእይዎም ብምሉእ ቀልቢ ክመሃሩ ኣይኽእሉን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ፀገም ብምህላዎም ድማ ትምህርቲ ኣዝዩ ይኸብዶም ከም ዘሎን ተወዳደርትን ተዓወትን ንክኾኑ ይፅገሙ ከም ዘለዉን እቶም ተምሃሮ ይዛረቡ።

እምብኣር ኣብ ከምዚ ዝበለ ማሕበራዊ ኩነታት ዝነብሩ ተምሃሮ፣ ሓረስቶት፣ ኣዴታት፣ ህፃውንትን እንስሳትን ኢና ኣብ ጣብያ ሓወልቲ ተዓዚብና፤ ብኣንደበቶም እውን ኣረጋጊፅና ዘለና። ይኹን እምበር ደረጃ እቲ ፀገም ከምቲ ልዕል ክብል ተገሊፁ ዘሎ ከቢድ እንተኾነ እውን ውዒሉ ሓዲሩ ክፍታሕ እዩ ዝብሉ ተስፋታት ኣለዉ። በዚ ድማ እቲ ፀገም እንተተፈትሐሎም ተስፋ ብምግባር ፍታሕ ንምንዳይ ብተደጋጋሚ ኣብ ጥርዓን ይውዕሉ። ይኹን እምበር ሰማዒ እዝኒ የለን፤ ኣሜን ኢሉ ፀገሞም ዘዳምፆም ኣመራርሓ ጋዶ እዩ። የግዳስ ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ሃፍቲ ማይ እታ ወረዳ ፀገሞም ንዘይምቕባልን ፈታሕቲ ፀገም ንዘይምዃንን ሰበባት የብዝሑ። ንኣብነት ህዝቢ ኣብ ዝሓተሉ እዋን ሓደ ግዘ ቱቦ ማይ ተሰይሩ ዝብል ምላሽ ይህብዎ። ካልእ እዋን ድማ ሕፅረት ማይ እዩ ኣጋጢሙ እናበሉ ኣብ ክንዲ ፀጊንካ ግልጋሎት ክህብ ምግባር ብጎሮሮ ህዝቢ ይቅልዱ። እቲ ዝፈሰሰ በጀት ኣይንታዮምን፤ በዚ ዝጭነቑን ዝግደሱን እውን ኣይኮኑን። ኣብ ሕቑፎም ዝርከብ ህዝቢ ካብ ዕቋርን ወሓዝቲ ሩባታትን ማይ ንምርካብ ልዕሊ ሰለስተ ሰዓት ከርተት እንተበለ እውን ዝግድሶም ኣይኮኑን። በዚ ድማ ህዝቢ ስርሑ ገዲፉ ኣብ ጥርዓን እናወዓለ ከምዘይውራዮም ገይሮም ይርእይዎ። አረ! ገለገሊኦምስ “በረኻ ከይድኩም ማይ ኣምፅኡ” ዝብል ኣልቦ መልሲ ከም ጨረር ፀሓይ ቀትሪ ይውርውሩ።

ነበርቲ ጣብያ ሓወልቲ ፀገሞም ጥራሕ ኣይኮኑን ነጊሮምና። ኣብ ጥቐኦም ኣብ እትርከብ ጣብያ ኤቦ ዝነብር ህዝቢ እንተኾነ እውን ብፃምእ ማይ ጎሮሮኡ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓበሬታ ሂቦምና እዮም። ብወገንና እውን ዝሃቡና ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ካብ ጣብያ ሓወልቲ ንኣንፈት ምዕራብ ተጓዒዝና ጣብያ ኤቦ ኣቲና። ኣብታ ጣብያ ምስ ኣተና ሓንቲ ዝተሰርሐት ቡንቧ ማይ ኢና ንምርኣይ ፈቲንና። እታ ቡንቧ ማይ ዝነበራ ኣይትመስልን፤ ጠብ እትብል ማይ እውን የብላን። እቶም ነበርቲ እውን ኣብ ኣለሻ ማይ እዮም ተዋፊሮም። ነዚ ንምርግጋፅ ኣብቲ ከባቢ ዝጥቀሙላ ማይ ንምርኣይ ጉዕዞና ቀፂልና። ድሕሪ እዚ ሰባት፣ ከፍቲ፣ ኣጣል፣ ኣእዱግን ኣባጊዕን ነታ ማይ ዓይኒ ዓይና እናርኣይዋ ረኺብናዮም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ድማ ንገሊኦም ኣዘራሪብናዮም። ፀገሞም ንክገልፁ ኩሎም ተሃንጥዮም ተራ ምሓዞም ከዓ ክንደየናይ ብጎሮሮኦም ተታሒዞም ምህላዎም ተረዲእና።

እቶም ነበርቲ ከም ዝሓበሩልና፣ ቀንዲ ፀገም ጣብያ ኤቦ ስእነት ዝስተ ማይ ምዃኑ እዩ። በዚ ድማ ኣዴታት ቆልዓ ሓዚለን ርሑቕ መንገዲ ተጓዒዘን ማይ የምፅኣ። ሽማግለታት ኣዝዮም ተፀጊሞም ኣለዉ። ኣድጊ ዘላቶም ሽማግለታት ጉልበት ንዘለዎም ብምሃብ ንፍርቂ የምፅኡሎም። እዚ ማለት ልዕሊ ሰለስተ ሰዓት ተጓዒዛ ክልተ ጀሪካን ማይ እንተኣምፂኣ እቲ ሓደ ንዕኦም፣ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ፅዒኑ ዘምፀአ ሰብ ይኸውን። እቲ ርሑቕ ተጓዒዞም ዝረኸብዎ ማይ እውን ይትረፍ ክትሰትዮ ክትርእዮ እውን ዘሰንብድ እዩ። ብእንስሳት ዝተረጋገፀን ጭቃ ዝመልአን እዩ። እቶም ነበርቲ ድማ “ካብ ንመውት ሰቲና ምሕካም ይሕሸና” በሃልቲ እዮም። ምኽንያቱ ምንም ዓይነት መማረፂ የብሎምን። መንግስቲ ዝለዓለ በጀት መዲቡ ቡንቧ እንተሰርሐ እውን ኣብ ግልጋሎት ኣይወዓለን።

እቲ ዝገርም ነታ ዝተሰበረት ቡንቧ መፀገኒ ገንዘብ ኣዋፅኡ ተባሂሎም ካብ ሓደ መራሒ ስድራ 100 ብር ተዋፂኡ እዩ። ኮይኑ ግና ተገዲሱ ክትፅገን ዝገብር ኣመራርሓን ክኢላን ብዘይምህላዉ ዝተዘርገ ማይ ካብ ምስታይ ዓዲ ኣይወዓሉን። እቲ ሓሬት ማይ እውን ቀትርን ለይትን ተራ ሒዝካ እዩ ዝርከብ። እንተተረኸበ እውን ኣዝዩ ጨና ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ሓደ ለይቲ እንተሓዲሩ ብርሑቕ ይሸትት። ስለዚ ፀገም ማይ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ ኮይንዎም ኣሎ። ኣድግን ግመልን ዘለዎም ናብ ከባቢ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራትን ክልል ዓፋርን ልዕሊ ሰለስተ ሰዓት እናተጓዓዙ ማይ የምፅኡ። ስለዝኾነ ወርቃዊ ግዚኦም ኣብዚ ስለዘሕልፍዎ ተምሃራይ ክመሃር፣ ሓረስታይ ክሓርስ፣ ኣዴታት ስራሕቲ ገዛ ክውግና ኮታስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ ልምዓት ክሓስብ ኣይከኣለን። እቲ ዝኸፍአ ፀገም ድማ ንመፀገኒ ተባሂሎም ገንዘብ እናዋፅኡ ርሑቕ ካብ ምጉዓዝ፣ ስርሖም ካብ ምጉልእላእን ሕማቕ ማይ ካብ ምስታይን ዘይምድሓኖም እዩ። በዚ ድማ ህዝቢ “ጉዳይ ፅሩይ መስተ ማይ መዓዝ እዩ ክፍተሓልና?” ብዝብል መረረቱ ብዝለዓለ ይገልፅ ኣሎ።

እቶም ነበርቲ ወሲኾም ከም ዝሓበሩልና፣ ዋላ እኳ መንግስቲ ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምምላእ ብዙሕ በጀት መዲቡ ቡንቧ እንተሰርሐ ኣብ ኣሰራርሕኡ ፅርየት ስለዘይነበሮ ኣብ ግልጋሎት ኣይወዓለን። ንኣብነት እቲ ቱቦ ማይ ብጥልቀት ስለዘይተቐበረ ሓረስቶት እንትሓርሱ፣ እንስሳት እንትሓልፋ ብቐሊሉ ይጉዳእ። ከምኡ እውን ጓሶት (ሓለውቲ እንስሳት) ብቐሊሉ ኣብ ልዕሊ መሬት ስለዝረኽብዎ ይሰብርዎ። ሓደ ቱቦ ማይ ብዝተበላሸወ ቁፅሪ ህዝቢ ገንዘብ የዋፅእ። ኮይኑ ግና ግልጋሎት ከይሃበ ስለዝበላሸው ህዝቢ ንተወሳኺ ክሳራ ይሳጣሕ። ብከምዚ ተስፋ ስለዝቖረፀ “ፃምእ ማይ ይሕሸና፤ ዘይንሰትየሉ ማይ ገንዘብ ኣይነዋፅእን” ክብል ይግደድ ኣሎ።

እቲ ፀገም በዚ ዘብቀዐ ኣይኮነን፤ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ብሰንኪ ስእነት ማይ መዓልታዊ ስራሕቶም ብመሰረት ዝሓዝዎ ትልሚ ክፍፅሙ ኣይከኣሉን። ንኣብነት ኣብታ ጣብያ ሰብ ሞያ ሕርሻ ኣለዉ። ኣብዚ ወቕቲ ክረምታዊ ምድላዋት ዝሳለጥሉን ምስ ሓረስቶት ስራሕቲ ምትእምማን ጠለብ እታዎታት ዝውግንሉን እዩ። ኮይኑ ግና ሓረስቶት ኣብ ኣለሻ ዝስተ ማይ ስለዝውዕሉ እዚ ንምውጋን ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይንዎም ከም ዘሎ ዘዘራረብናዮም ሰራሕተኛታት መንግስቲ እታ ጣብያ መረረቶም የስምዑ። መዓልታዊ ስራሕቶም ንምስላጥ ዘዕንቅፎም ዘሎ ሓረስቶት ብዘይምርካቦም ጥራሕ ኣይኮነን። ንባዕልቶም እውን ዝስተ ማይ ብቐረባ ስለዘይረኽቡ ብዛዕባ ስርሖም ዘይኮኑስ ብዛዕባ ጎሮሮኦም ዘተርክስሉ ዝስተ ማይ እዮም ዝጭነቑ ዘለዉ። ምኽንያቱ ኣብቲ ከባቢ ማይ ዝብሃል ስለዘየለ ካብ ከተማ መኾኒ እዮም ንሓንቲ ጀሪካን ብዓሰርተ ብር እናዓደጉ ዝጥቀሙ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ንመርኣያ ተባሂላ ብ8,000 ብር ዝተዓደገት ላሕሚ ምስ ወለደት ብስእነት ዝስተ ማይ ክትመውት ምኽኣለ ክብደት ናይቲ ፀገም ክንደየናይ ጫፍ በፂሑ ምህላዉ ዘመላኽት እዩ።

ብድምር ፀገም ዝስተ ማይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ንምፍታሕ መንግስቲ በጀት ብምምዳብ ትካላት መስተ ማይ ሰሪሑ እዩ። ኮይኑ ግና ብዘላቕነት ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ፀገማት ከም ዘለዉ ከም መርኣዪ ክልተ ጣብያታት ወሲድና ዳህሲስና ኢና። ኣብተን ዳህሳስ ዝገበርናለን ጣብያታት ህዝቢ ብፃምእ ማይ ይሳቐ ከም ዘሎን ብጎሮሮኡ ከም ዝተትሓዘን ብኣንደበቱ ገሊፁልና እዩ። ንሕና እውን ብኣካል ከይድና ኣረጋጊፅናዮ ኢና። እቶም ነበርቲ ከም ዝነገሩናን ባዕልትና ከምዝተዓዘብናዮን ኣብታ ወረዳ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማኣድንን ኢነርጅን ዳርጋ ከም ዘየለ እዩ። ምኽንያቱ መንግስቲ ዝለዓለ በጀት ኣፍሲሱ እናሃለወ ህዝቢ ብማይ ፃምእ እንትሳቐን ስርሑ ገዲፉ ፎቖዶ ኣለሻ ማይ እንትውዕልን በዚ ልቡ ደምዩ ፈታሒ ፀገም ክኸውን ኣይከኣለን። ትካላት ማይ እንትስርሑ ይኹን ምስ ተሰርሑ ዝገብሮ ክትትል ድኹም እዩ። ብሚልዮናት ዝግመት ገንዘብ ወፃኢ ተገይርሎም ዝተሰርሑ ትካላት መስተ ማይ እንትበላሸዉ ብእዋኖም ተፀጊኖም ግልጋሎት ንክህቡ ዝገብሮ ፃዕሪ እውን ትሑት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከምዚ ዝበለ ፀገም እናሃለወ ህፁፅ መፍትሒ ዘይምግባሩ፣ መስርሕ ደገፍን ክትትልን ኣተኣታትዩ ነቲ ፀገም ዘይምፍትሑ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይ እውን ኣካል እቲ ፀገም ምዃኑ እዩ ዘመላኽት። ስለዚ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ፀገም ህፁፅ መፍትሒ ዘይገበርሉ ምኽንያት ምላሽ ኣመራርሓ ጣብያ፣ ወረዳን ክልልን ኣብ ዝቕፅል ሕታም ክንድህስስ ኢና።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010