እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5050052
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
2909
29166
4998067
82246
110388
5050052

Your IP: 54.198.78.121
2018-04-20 00:57

ካብ ብሉፅ ተግባር ዝርከብ ብሉፅ ውፅኢት

here we go
selam new

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ኤጀንሲ ማሕበራትን ትካላት ምግባረ ሰናይን ሃገርና እቶታ ክተዕቢ ብኣዋጅ ቁፅሪ 168/2001 ዓ/ም ዓንቀፅ 103 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ ፍቓድ ተዋሂብዋ እዩ። ብመሰረት ዝተወሃባ ፍቓድ ድማ ኣብ 2006 ዓ/ም “ዳይሬክቶሬት ቢዝነስ ንልምዓት” ዝብል ንኡስ ከይዲ ስራሕ ኣጣይሻ ኣብ ምንቅስቓስ ትርከብ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ እቲ ንኡስ ከይዲ ስራሕ ቢዝነስ ንልምዓት ፍልፍል ኣታዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ሓደ ድማ ቓላሚኖ ማእኸል ኢንቨስትመንት ሓደ እዩ። እቲ ማእኸል ኣብ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን ዘመናዊ ልምዓት መስኖን ብምንጣፍ እቶት እታ ማሕበር ካብ ምዕባይ ሓሊፉ ሓረስቶት ክልልና ኢሉ እውን ሃገርና ዝተፈላለዩ እታወታትን ዘመናዊ ቴክኖሎጅታትን ተጠቒሞም ንኢንዳስትሪ ዝኸውን ምህርቲ ከፍርዩ ዘኽእሎም  ተመክሮ ክረኽቡ እናሰርሐ እዩ። ትሕዝቶ ዛዕባና እውን ባሕቲ ግንቦት 2009 ዓ/ም ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂ ዘድሀበ ኣብቲ ማእኽል ዝተኻየደ ዋዕላ ዝድህስስ እዩ።

ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ኣብ 2007 ዓ/ም ተጣይሹ ናብ ስራሕ እንትኣትው ዝሓሸ ልምዓት መስኖ ካብ ዘለወን ሃገራት ዝተረኽበ ተመክሮ መሰረት ገይሩ እዩ። እዚ ማእኸል ካብ ሃገረ እስራኤል ብዘተኣታተዎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጠብጠብታ መስኖ፣ ኣብ ሜላ ምብዛሕ ፍረ ምድቓል ዓልየታት ኮሚደረን ኣሕምልትን ተዋፊሩ ኣብ ቀፅሪ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዝርከብ 11 ሄክታር መሬት ብዘመናዊ መስኖ እናልመዐ ይርከብ። ነዚ ዝሕግዝ ድማ ብዉሑድ ማይ ሰፊሕ ሄክታር መሬት ብዘመናዊ መስኖ ንምልማዕ ዘኽእል፣ ማይን ድኹዕን ዝቑጥብ ቴክኖሎጂ ኣተኣታትዩ።

ሳላ ምጥቃም እዚ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እቶት እታ ማሕበር ከዕቢ ዝኽእል ዝሓሸ ውፅኢት ተመዝጊቡ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2008 ዓ/ም “ሻንቲፒኤም” ካብ ዝተብሃለ ዓልየት ኮሚደረ ካብ ሄክታር 450 ኩንታል ተረኺቡ ነይሩ። “ጌሊላ” ካብ ዝተብሃለ ዓሌት ኮሚደረ እውን ካብ ሓደ ሄክታር መሬት ልዕሊ 200 ኩንታል ኮሚደረ ንምርካብ ተኻኢሉ እዩ። ብተወሳኺ ሽንጉርቲ ካብ ሄክታር 200 ኩንታል፣ ጉዕ በርበረ 200 ኩንታል ካብ ሄክታር ምፍራይ ከም ዝከኣል እቲ ማእኸል ብተግባር ኣረጋጊፁ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝተረኸበ ተመክሮ ናብ ሓረስቶት ክልልና ይኹን ሃገርና ንምስግጋርን ተረባሕቲ ንምግባርን እናሰርሐ ከምዝርከብን እቲ ዝተኻየደ ዋዕላ እውን ነቲ ተመክሮ ናብ ሓረስቶትን ናብ መዳርግቲ ልምዓት ዝኾኑ ኣካላትን ንምስግጋር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣካያዲ ስራሕ ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ዶክተር በሪሁ ኪዳኑ ይገልፁ።

እቲ ተመክሮ ብቐሊሉ ናብ ሓረስቶት ንምስግጋር ሰብ ሞያ ሕርሻን መዳርግቲ ኣካላትን ዝሰርሕዎ ዝተዋደደ ስራሕ ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ብምዃኑ እውን ኣብቲ ማእኸል ዘሎ ስራሕቲ ዘመናዊ ልምዓት መስኖ ብዝግባእ እንተተጋፊሑ መፍረያይነት ሓረስቶት ክብ ንምባል ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ገሊፆምልና እዮም። ኣይተ ያዘው ጫኔ፣ ካብ ሰቖጣ “ዲክላሬሽን” ኣማኻሪ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝመፅኡ ተሳታፊ እቲ ዋዕላ እዮም። ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ምስ ሃገረ እስራኤል ብምትሕብባር ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ሓረስቶት ዝሐሸ ምህርቲ ከፍርዩ ዝሕግዝ ተመክሮ ምዃኑ ይገልፁ። ስለዝኾነ ኣብቲ ማእኸል ኢንቨስትመንት ዝረኸብዎ ተመክሮ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ልምዓት መስኖ ናብ  ክልሎም ክተኣታቶን ሓረስቶት እቲ ክልል ዝሐሸ ምህርቲ ክረኽቡ ንምግባር ዘኽእል ግንዛበ ከም ዝፈጠረሎም ሓቢሮምልና እዮም።

ካብ ሰቖጣ ዲክላሬሽን ክልል ትግራይ ተወኪሎም ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ቀፀላ ፍስሃ ብወገኖም፣ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መስኖ ብምትእትታው ዝሓሸ ዓሌት ዘለዎም ኣዝርእቲ ተጠቒምካ ዝሓሸ ፍርያት ከመይ ምፍራይ ከም ዝከኣል ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ፅቡቕ ኣብነት ምዃኑ የረድኡ። ብፍላይ ኣብ ኣጠቓቕማ ማይን ዘመናዊ ድኹዕን ዘሎ ተመክሮ ሓረስቶት ትግራይ ዝወነንወን ኣማራፅታት ማይ ከመይ ቆጢቦም ክጥቀሙ ከም ዝግባእ ትምህርቲ ክወስደሉ ዝኽእሉ ተግባር ሰለዝኾነ እቲ ተመክሮ ናብ ሓረስቶት ንምግፋሕ ክሰርሑ ዝሕግዝ ተመክሮ ከምዝረኸቡ ሓቢሮምልና።

ድምር ኣቢልካ እንትርአ ኣብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ዝሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ ዘመናዊ ልምዓት መስኖ ቀንዲ ውራዩ ዕዳጋ ተኮር ዝኾኑ ፍርያት እናፍረኻ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ እቶት ማልት ምዕባይ  እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ግና ዝሓሸ ዓሌት ዘለዎም ኣዝርእትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መስኖን ናብ ሓረስቶት ብምስግጋር መፍረያይነት ምህርቲ ውፅኢታዊ ምግባር እዩ። እዚ ንምትግባር ዝተዋደደ ስራሕ ዝምልከቶም ኣካላት ይሓትት። ስለዝኾነ ማልት ኣብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ጀሚራቶ ዘላ ውፅኢታዊ ተግባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ። እቲ ዘሎ ብሉፅ ተመክሮ ናብ ኩሉ ሓረስታይ ንኽጋፋሕ ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ጎድኒ እታ ማሕበር ብምዃን ግቡኦም ከበርክቱ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010