እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196393
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
3781
23756
5145598
100451
128136
5196393

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-26 00:06

ቃልና ንቕድሚት ተግባርና ንድሕሪት

here we go
selam new

ካብ ምጥያሽ ፋብሪካ ኣስፋልት ጀሚሩ ዘሎ ምድላው ፕሮጀክት ሱር ኮንስትራክሽን

 

ከተማታት ካብ ብርኪ ዕሸል ከተማነት ናብ በብብርኩ ዝርከቡ ደረጃታት እናዓበያ ምስ ዝኸዳ ሓዱሽ ፕላን ከተማ ክዳለወለን ግድን እዩ። እዚ ስርዓት መሰረት ብምግባር ኣብ ክልልና ዘሎ ኩነታት እንትንርኢ ከተማታት ምስ ዘለወን ብርኪ ዕብየትን ምዕባለን ተራእዩ ኣብ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ክትትልን ገምጋምን ኣፈፃፅማ ፕላን ከተማ፤ ፕላን ክዳለወለን፣ ፕላን ንዝነበረን ድማ ሓዱሽ ፕላን ክስረሐለን ብምግባር ክትትልን ደገፍን ከምዝገብር ሰነድ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ ይገልፅ። ብመሰረት እዚ እውን መብዛሕትአን ከተማታት ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረን ፕላን ምስዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘመዝግበኦ ዘለዋ ቕልጡፍ ዕብየት ዘይሳነ ብምዃኑ ከምብሓዱሽ ክስረሐለን ተወሲኑ እናተተግበረ እውን መፂኡ እዩ። ነዚ ስዒቡ እውን ምስቲ ሓዱሽ ዝተሰርሐ ፕላን ዝኸይድ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት እናተሳለጠለን ይርከብ። ናይዚ መርኣዪ ከም ከተማታት ዓዲግራት፣ ፍረወይኒ፣ ሓውዜን፣ ዓድዋ፣ መቐለን ካልኦትን እቲ ዝነበረን መንገዲ እናፈረሰ ከምብሓዱሽ መንገዲ ኣስፋልት ተሃኒፁለን እዩ። ብፍላይ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ድማ በብእዋኑ ጎድናዊ ስፍሓታን ምዕባለ ህንፃታታን እናተመሓየሸ ይኸይድ ብምህላዉ ሰፋሕቲ መሰረተ ልምዓታት ክህልውዋ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ።

ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ዓበይቲ ህንፃታት ዝህነፁላ፣ ቁፅሪ ተሽከርከርቲ በቢግዜኡ ዝውስኻላን እናኾነት መፂኣ ኣላ። በዚ ድማ ንምዕባለ እታ ከተማ ዝምጥን ፅርየትን ስፍሓትን ዘለዎ መንገዲ ክህልዋ ግድን ይኸውን። ነዚ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው ደረጅኡ ዝሓለወ ኣስፋልት መንገዲ ክህነፅ ካብ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጠ መፂኡ እዩ። እዚ ምንቅስቓስ ካብ ትልሚ ወፂኡ ናብ ተግባራዊ ስራሕ እውን ተሰጋጊሩ እዩ። ይኹን እምበር ህንፀት እቲ ኣስፋልት መንገዲ ከም ኣጀማምርኡ ክሰልጥ ኣይከኣለን። ትሕዝቶ ፅሑፍና እውን ነዚ ፀገም ዝድህስስ እዩ ክኸውን፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን ብጭቡጥ ዘሎ ሽፋን መንገዲ ከተማ መቐለ እንትርአ ብብርኪ ፀፀር መንገዲ 182 ኪሎ ሜትሮ፣ ብምንፃፍ እምኒ 167 ኪሎ ሜትሮ፣ ብኣስፋልት መንገዲ 80 ኪሎ ሜትሮ እዩ። እዙይ ተደሚሩ ንኸተማ መቐለ እኹል ስለዘይኮነ፤ ብመንፅር ዕብየት እታ ከተማ ደረጅኡ ዝሓለወ ኣስፋልት ክህነፀላ ተወሲኑ እዩ። እዚ ካብ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ 21 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ኣብ ሸውዓተ ፕሮጀክትታት ተኸፋፊሉ ህንፀቱ ከም ዝተጀመረ ዝፍለጥ እዩ። እቶም መንገድታት ዝርዝሮም ነዚ ዝስዕብ ይምስሉ። ካብ ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ጀሚሩ ብኣካዳሚ ዳዕሮ ናብ ኣደባባይ ዓዲሓ ዝወስድ መንገዲ ሰለስተ ነጥቢ ሸሞንተ ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎን 30 ሜትሮ ጎናዊ ስፍሓት ዝሓዘን ሓደ ፕሮጀክት ኣስፋልት ኣሎ። ካብ ዓዲ ሽምዱሕን ናብ ዳዕሮ ዘራኽብ 532 ሜትሮ ዝሽፍን “ጃንክሽን” መንገዲ፣ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ (ኣደባባይ ቢዝነስ) ናብ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ዝወስድ ሰለስተ ነጥቢ ኣርባዕተ ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ሰፊሕ ኣስፋልት መንገዲ ዝሓዘ ካልእ ክፋል መንገዲ ከተማ መቐለ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ኣደባባይ ሓውዜን ናብ ቤት ምኽሪ ሸሪዓ ቓዲ ከተማ መቐለ ዝወስድ ሓደ ነጥቢ ሓደ ኪሎ ሜትሮ፣ ከምኡ ድማ ካብ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳ (ከባቢ ዲያስፖራ) ናብ ቤተ ክርስትያን እንዳ ገብሪኤል ቀበሌ 17 ዝወስድ ሓደ ነጥቢ ትሸዓተ ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ኣስፋልት መንገዲ እውን ካልእ ተወሳኺ ኣካል እቲ ፕሮጀክት እዩ። ካብ መዐደሊ ነዳዲ “የተባበሩት” (ከባቢ ገርገምበዝ) ብህንፃ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣቢሉ ናብ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ዝወስድ ኣርባዕተ ነጥቢ ሽዱሽተ ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መንገዲ ኮይኑ ኣብዚ ሐዚ እዋን ህንፀቱ ዝተጀመረ ግና ክልተ ነጥቢ ሰለስተ ኪሎ ሜትሮ መንገዲ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ብምሉእነት ህንፀቱ ዘይተጀመረ ብምኽንያት ዘይምልዓል ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ኮይኑ ካብ ጅብሩኽ ናብ ሆቴል ፕላኔት ዘራኽብ ሓደ ኪሎ ሜትሮ መንገዲ እውን ዘጠቓለለ እዩ። ብድምር ንህንፀት ሸውዓቲኦም ፕሮጀክትታት ኣስፋልት መንገዲ 960 ሚልዮን ብር ዝተመደበ ኮይኑ ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት ህንፀቶም ተዛዚሞም ናብ ግልጋሎት ክኣትዉ ትፅቢት ይገብር። ካብ ዝተትሓዙ ፕሮጀክትታት ዛጊድ እቶም ሽዱሽተ ናይ ምፍሓር ሓመድን ምድግዳግን ስራሕቲ እናተወገኑ እዮም። እቲ ሓደ ፕሮጀክት መንገዲ ግና በቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ምኽንያት ህንፀቱ ከምዘይተጀመረ ኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት መንገዲ ከተማ መቐለ ኣይተ በየነ ወልደገብርኤል ይገልፁ።

ከተማ መቐለ ልክዕ ከምተን ካልኦት ከተማታት ክልልና ካብ ባሕቲ ሓምለ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ሓዱሽ ኣወዳድባ ኣብያተ መዘጋጃ ከምዘጣየሸት ዝፍለጥ እዩ። ካብቶም ዝተጣየሹ ሓደ ቤት ፅሕፈት መሰረተ ልምዓት ከተማ መቐለ ተጠቃሲ እዩ። ቀንዲ ስራሕ እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዘለዉ መሰረተ ልምዓት ፅርየቶም ምክትታል፣ ዘይተማልኡ መሰረተ ልምዓት ክማልኡ ምግባር፣ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዘሎ ስራሕ ተዋዲድካ ንክስርሑ ምችው ባይታ ምፍጣር እዩ። ንኣብነት ኣብ ማይ፣ መብራህቲ፣ ስልክን ዝኣመሳሰሉ ብዝተዋደደ መልክዑ ንክሳለጡ ክትትልን ደገፍን ምግባርን ካልኦትን ዕማማት ኣለዉዎ። ይኹን እምበር ኣብ ከተማ መቐለ ህንፀቱ ካብ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ዝፈለመ 21 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት ኣብ ግዜኡ ተዛዚሙ ንግልጋሎት ክፍቲ ንምግባር ዝግበር ፃዕሪ እቲ ቤት ፅሕፈት ግና ትሑት እዩ። ምኽንያቱ ሓደ መንገዲ ወይ ካልእ ፕሮጀክት ንምስራሕ ትልሚ ኣብ ዝተሓዘሉ እዋን ንህንፀት እቲ ፕሮጀክት ዘዐንቅፍ ዝኾነ ይኹን ሕርኽራኽ ነገር ከየጋጥም ብእዋኑ ክፀፍፍ ምተገብኦ ነይሩ። ቤት ፅሕፈት መሰረተ ልምዓት ከተማ መቐለ ግና እዚ ክገብር ብዘይምኽኣሉ ቀፃሊ ዕብየት እታ ከተማ ከረጋግፅ፣ ንተሽከርከርትን ፅባቐን እታ ከተማ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ ኣስፋልት መንገዲ ተፈሓሒሩ ኣብ ከይዲ ህንፀት ሓላፍ ዘላፍ (ጅምር ግድፍ) ይርአ ምህላው ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ይዛረቡ፡፡

እቲ ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ዝተዓናቐፈሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ኢልና ሕቶ ዘቕረብናሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት መሰረተ ልምዓት ከተማ መቐለ መተሓባበሪ ምሕደራ ኩንትራት ኣይተ ኣብርሃም ተኪኤ እዚ ዝስዕብ ምላሽ ሂቦምና። እቲ ቀንዲ ፀገም ዝተዋደደ ስራሕቲ ብዘይምስራሕ (ብዘይምንባብ) ማለት እውን ምስ ግልጋሎት ማይ፣ መብራህቲ፣ ስልክን ከምኡ ድማ ብመሰረተ ልምዓት ንዝለዓሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ካሕሳ ብግዚኡ ዘይምሃብን እዩ። እቲ ካልእ ፀገም ድማ ቕድሚ ኩንትራት ምሃብ ክውገኑ ዝግበኦም ስራሕቲ ምሃብ ካሕሳ፣ ማይ፣ መብራህትን ስልክን ብመሰረት ፕላን መንገዲ ብኣግኡ ንኽለዓል ብዝግባእ ክስርሓሉ ብዘይምኽኣሉን ከም ዝኾነ እዮም ኣይተ ኣብርሃም ዝገልፁ። እዚ ፀገም ዝወለዶ ድማ ብፍላይ ኮንስትራክሽን ሱር ዝወሰዶ ኩንትራት ስራሕ ኣስፋልት መንገዲ እቲ ትካል 24 ሰዓታት ክሰርሕ መሽናትን ሓይሊ ሰብን ኣዋዲዱ እናሃለወ ብምኽንያት ኣብቲ ከተማ ዝርአ ዘሎ ድኹም ምድላው ግን ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብን ናብን ከምልቦም ከይንቀሳቐሱ ዓበይቲ ዕንቅፋታት እናፈጠረ ከም ዝርከብ የገንዝቡ።  

ንእስቲ ይርጋኣለም ሃይለን መንእሰይ ሙሴ ኣርኣያን ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ቀበሌ ባዶ ሓደ ኣብ ንግዲ ምሻጥ ኬክን ንዋየ ቅድሳትን ተዋፊሮም እናሰርሑ ዝርከቡ ነጋዶ እዮም። እቶም ክልተ መናእሰይ ለይትን ቀትርን ሰሪሖም መነባብረኦም ከመሓይሹ ራእይ ሒዞም ንቕድሚት ይኸዱ ኣለዉ። ኣብ ክሊ እዚ ግና ንስራሕቶም ዓንቓፊ ዝኾነ ኩነታት ከምዘጋጠሞም ይዛረቡ። እዚ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ንክህነፅ ኣብ 2009 ዓ/ም ስራሕቱ ዝተጀመረ ካብ ኣደባባይ ሓውዜን ናብ ቤት ምኽሪ ሸሪዓ ቃዲ ከተማ መቐለ ዝወስድ ኣስፋልት መንገዲ ተፋሒሩ ካልእ ሓመድ እናተገበረሉ ከምዝተደግደገ ዝፍለጥ እዩ።ይኹን እምበር ከምቲ ኣጀማምርኡ ክሳለጥ ብዘይምኽኣሉ ናብቲ ሸቐጣ ሸቐጦም ዘእትው ኣፍደገ ገደል ዓማዊል ብምቕናስ ዕዳጋ ከምዝነከዮምን እዮም ዝዛረቡ።እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ በቲ ሓዱሽ ዝህነፅ ዘሎ መንገዲ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ስለዝመሓላለፋ ዶሮና እናበነኖም ኣብ ጥዕናኦምን ዝሸጥዎም ኣቑሑትን ፀገም የብፀሐሎም ከምዘሎ እዮም ዘማርሩ። ነዚ ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ትኹረት ገይሮም ክሰርሕሉ ከምዝግባእን እቲ ዘሎ ፀገም ክረምቲ እንተይኣተወ ክፍተሐሎምን የዘኻኽሩ፡፡

እቲ ህንፀቱ ጅምር ግድፍ እናበለ ዝጓተት ዘሎ መንገዲ ኣብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ፅዕንትኡ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተርፍ ሳዕቤን ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ወነንቲ ታክስን ተጠቀምቲ ሕብረተሰብን ዕንቅፋት እናጋጠመ ከምዝርከብ መኽበሪ ተራ ታክሲ ቁሸት ባዶ ሰለስተ ኣይተ ተስፋልደት ገብረዋህድ ይዛረቡ። ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብ ንብረት ወነንቲ ታክሲ መኻይኖም መለዋወጢ ኣቁሑ እናሰበራ ፀገም ክበፅሕ፣ ተጠቃማይ ድማ ብምኽንያት ዶሮና ፀገማት ጥዕና የጋጥሞ ምህላዉ እዮም ሓቢሮምልና። ስለዝኾነ ድማ ንዝስርሑ ስራሕቲ ሰሌጠንን ግልጋሎትን ንክህልዎም ኣብ እዋኖም ጀሚርካ ምዝዛም፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ ሰናይ ጒሓቱ ክፀፉ ዝግበኦም ነገራት ኣፅፊፍካ ምጅማር ተመራፂ ብምዃኑ ነዚ ተጓቲቱ ዘሎ ስራሕቲ መንገዲ ከተማ መቐለ ኣፅንኦት ሂብካ ክስርሐሉ ከምዝግባእ የረድኡ፡፡

መንእሰይ ፀጋዝኣብ ገብረኪዳን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ምግናሕ ባጃጅ ተዋፊሩ መነባብረኡ ዝመርሕ ዘሎ ወገን እዩ። እቲ መንእሰይ ኣብ ከተማ መቐለ በቢ ከባቢኡ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፀት ኣስፋልት መንገዲ ተዛዚሙ ክርኢ ሃንቀውታ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ። ይኹን እምበር እቲ ተጀሚሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ዓይነት ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ዘይረኣየሉ ካብ ኣደባባይ ሓውዜን ናብ ቤት ምኽሪ ሸሪዓ ቓዲ ከተማ መቐለ ዝወስድ መንገዲ ኣብ ስራሕቱ ኣኳላል መንገድን ብኽነት ነዳድን፣ ዶሮና፣ ምብልሻው ባጃጅን ንመፀገኒ ዝወፅእ ገንዘብን ንኽሳራ ከምዘሳጠሖ እዩ ዘረድእ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ትኹረት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ የገንዝብ፡፡

ቤት ፅሕፈት መሰረተ ልምዓት ከይዲ ስራሕ ምሕደራ ኩንትራት ከተማ መቐለ እቶም ነበርቲ ዘልዓልዎም ፀገማት ትኽክል ከምዝኾኑ እዮም ዝኣምንሉ። ነዚ ፀገም ምጉታት ህንፀት ኣስፋልት መንገዲ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ድማ በቢ ክፍለ ከተምኡ ዝርከቡ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት መዓልታዊ እናኸዱ ደገፍን ክትትልን ብምግባር ኣብኡ ንዘጋጥሙ ፀገማት ብዝተኽኣለ መጠን ብኣግኡ ንምፍታሽ ክትትል ጀሚሮም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ከንቲባ ዝመርሖ ቴክኒካል ኮሚቴ ተጣይሹ ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣንፈት ነፂሩ ይንቀሳቐስ ከምዘሎ የገንዝቡ። ስለዝኾነ ድማ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንግዲ ተዋፊሮም ብሰንኪ ምትእጉጓል ህንፀት መንገዲ ኣብ ስራሕቶም ዓንቀፍቀፋት ዘጋጥሞም ዘሎ ነጋዶን ክሳብ ሕዚ ብትዕግስቲ ዝተፀበይዎ ምስጋና ከምዝግበኦም ኣይተ ኣብርሃም የተሓሳስቡ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ህንፀት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ንምዝዛም ድማ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሓገዝኩምን ምትሕብባርኩምን ኣይፈለየና ክብሉ ምሕፀነኦም የቕርቡ፡፡

ብሓፈሻ ከተማ መቐለ ካብ እዋን ናብ እዋን እናሰፍሐት ትመፅእ ዘላ ከተማ እያ።ነቲ ምስ ምዕባልኣ ዝመጣጠን መሰረተ ልምዓት ንምምላእ ድማ ኣብ ከይድን ተግባራዊ ምንቅስቓስን ትርከብ። ብፍላይ ቁፅሪ ተሽከርከርቲ እናወሰኸ ብምኻዱ ነተን ተሽከርከርቲ ዘተኣናግድ መንገዲ ኣስፋልት ውሑድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ፀቢብ እውን እዩ። ነዚ ንምፍታሕ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን 21 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ንምህናፅ ምንቅስቓስ ይግበር ኣሎ። ይኹን እምበር ከምቲ ኣጀማምርኡ ሐዚ ዘለዎ ብርኪ እንትረአ ብፍላይ ኮንስትራክሽን ሱር ኣብ ዝሰርሖም ኣርባዕተ ፕሮጀክትታት ኣስፋልት መንገዲ ህንፀቱ ጅምር ግድፍ እናበለ እዩ ዝርከብ። እዚ ፀገም ክፍጠር ዝኸኣለ ድማ ነዚ ንምፍፃም መንግስቲ ዘቐመጦም ኣካላት ብትኹረት ክሰርሕሉ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ነበርቲ እተን ከባቢታት ፀገማት እናብፀሐ እዩ። ኮንስትራክሽን ሱር ግና ነዚ ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ዝኸውን ምሉእ ዘመነዎት ማሽናትን ፋብሪካ ካርታመን ኣብ ከባቢ ዓዲሓ ኣዳልዩ እናሃለወ እሞ ድማ ብምሉእ ዓቕሙ ክሰርሕ እናኸኣለ ብምኽንያት እቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ፀገማት ቤት ፅሕፈት መሰረተ ልምዓት ከተማ መቐለ ህንፀቱ ንከይሳለጥ ዕንቅፋት ኮይንዎ ይርከብ። ስለዝኾነ ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ህንፀቱ ጅምር ግድፍ ዝብል ዘሎ ኣስፋልት መንገዲ ቅድሚ ምእታው ክረምቲ ስራሕቱ ብዝግባእ ክውግን ክትትል ክገብርሉን መፍትሒ ኣንፈት ክንፀረሉን ይግባእ ንብል።        


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010