እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196481
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
3781
23844
5145598
100539
128136
5196481

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-26 00:26

ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ዝግበር ዘሎ ቕድድም

here we go
selam new

ዶ/ር ኣርከበ ዑቕባይ ናብ ተግባር ዝኣተወ ፓርክ ኢንዱስትሪ ሃዋሳ እንትጉብንዩ

ኣብ ሓደ ዓዲ ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ለውጢ ክመፅእ እንተኾይኑ ኢንዳስትሪ ብፍላይ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ብቕልጡፍ ክዓቢ ኣለዎ። ስለዝኾነ ከም ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ “ትራንስፎርሜሽን” ንምምፃእ ኢንዳስትሪ መሪሕነቱ ካብ ሕርሻ ክወስድ ግድን እዩ። “መሪሕነት” ክበሃል ከሎ ከዓ      ንዝቕፅሉ ዓመታት ሕርሻ እቲ ዝልዓለ ማእገር ኢኮኖሚ ኮይኑ ምቕፃል ኣይተርፍን። ኢንዳስትሪ መሪሕነቱ ወሲዱ ዝበሃል ብዘተኣታተዎም ቴክኖሎጅታትን ብዘዕበዮም መፍረያይነትን ከምኡ እውን ኣብ ድምር ኢኮኖሚና ብዝፈጥሮ ዝለዓለ ፅዕንቶን ኣበርክቶን እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕማም ትካላት ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ማኒፋክቸሪንግ ናይ ባዕለን ብፅሒት ኣለወን። እዘን ትካላት ተመጋጋባይ ዝኾነ ፍርያት ኣብ ምፍራይን ንባዕለን ተረባሕቲ ኣብ ምግባርን ድማ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ልዑል ቦታ ኣለዎም። ነዚ መሰረት ገይርና ክልተ ሓምለ 2009 ዓ/ም ዝተመረቐ ፍረ ለካቲት ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ምስ ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ዝህልዎ ምትእስሳር ከምኡ እውን ኣጠቓላሊ ድባብ እቲ ዝነበረ ምረቓ እንታይ ከም ዝመስል ክንድህስስ ኢና።

ህንፀት ትካላት ኢንዳስትሪ ጥራሕ ብባዕሎም መግለፂ ምዕባለ ወይ ለውጢ ሓደ ሕብረተሰብ ክኾኑ ኣይኽእሉን። እንታይ ድኣ እንተይልና ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳሪ ፍርያት ምፍራይ ክኽእሉ ከለውን እዩ እቲ ለውጢ ዝዕቀን። እዚ ድማ ቅልጡፍ ፍርያት ናብ ምፍራይ ከሰጋገር ከሎ፣ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ንነዊሕ ግዘ ክፀንሕሉ ክኽእሉ ከለው ካብኡ ሓሊፉ ንዝበለፀ ካልእ ናይ ኢንቨስትመንት ማኒፋክቸሪንግ ስራሕ ክቀላጠፍ ክኽእል እንከሎ እዩ። ነዚ ማእኸል ገይሮም ካብ ዝተሃነፁ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ሓደ እዩ። እቲ ፓርክ ኣጠቓላሊ ብኽልተ ዙራት ኣብ ልዕሊ 1000 ሄክታር ዝህነፅ ስፍሓት ዝሓዘ እንትኸውን እቲ ብቐዳማይ ዙር ተሃኒፁ ንምረቓ ዝበቐዐ ግና 15 ሼዳት ዝሓዘ ኣብ ልዕሊ 75 ሄክታር ስፍሓት መሬት ዝዓረፈ ምዃኑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ብመዓርግ ሚኒስተር፣ ኣካቢ ቦርድ ኮርፖሬሽን ልምዓት ኢንዳስተሪ ከምኡ እውን ሓላፊ ዘፈር ክትትልን ደገፍን ውፅኢታዊነት ትልሚ ኢኮኖሚ ዶክተር ኣርከበ ዑቕባይ ይገልፁ።

እቲ ፓርክ ማእኸሉ ኣብ ፍርያት ጨርቃ ጨርቅን ዓለባን ኮይኑ ምሉእ ብምሉእ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ምስ ኣተወ ንከባቢ 20 ሽሕ ወገናት ዝተፈላለየ ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ። እዚ ብዓይኒ ማኑፋክቸሪንግ፣ ስግግር ቴክኖሎጂ ከምኡ እውን ምፍጣር ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ዝለዓለ ቦታ ኣለዎ። ልምዓት ፓርክ ኢንዳስትሪ ናይ ህንፃ ወይ እውን መዋቕር መሰረተ ልምዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ዓቕሚ ኢንዳስትርን ኢንቨስትመንትን ንምጉልባት፣ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ንምዕባይን ምትእስሳር ኢኮኖሚ ንምፍጣርን እንጥቀመሉ ዝተመረፀ መሳርሒ ልምዓት ምዃኑ እዮም ዶክተር ኣርከበ ዘረድኡ። ምኽንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ የለን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ዳርጋ ርብዒ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከተማታት ስለ ዝነብር እዩ። ስለዝኾነ ልምዓት ኢንድስትሪ ነቶም ዝመሃሩ ዘለው ደቅና ብዝለዓለ ብርኪ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዩ።

ኣብ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ጨርቃ ጨርቅን ዓለባን ብስፍሓት ካብ ዝዋፈሩ ኣካላት ብፅሒት ደቂ ኣንስትዮ ዝዓዘዘ እዩ። ነዚ መሰረት ገይርና ኣጠቓላሊ ዘሎ ድልውነትን ምስ ምረቓ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ተዛሚዱ ዝተሰመዐን ስምዒት ኣመልኪትና ንሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ንዶክተር የትምወርቅ ገ/መስቀል ሓቲትናየን ነይርና። ንሰን ከም ዝገለፅኦ፣ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ብዝፍጠር ዕድል ስራሕ ንቑሓት ተሳተፍቲ ዝኾናሉ፣ ብኢኮኖሚ ርእሰን ዝኽእላሉ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኢንዳስትሪ ካብአን ትፅቢት ዝግበር ክፍፅማ ዘድሊ ስራሕቲ እናተሰርሐ ከምዝርከብ እዩ።

ብኣጠቓላሊ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ቐፃሊ ጉዕዞና ዕውት ክገብር ዓብይ እምነት ዝተቐመጠሉ ሓወልቲ መፃኢ ትራንስፎርሜሽን እዩ። እዚ እንትንብል ናይ መወዳእታ ዕላማና ድኽነት ምጥፋእ ስለዝኾነ ቐፃሊ ዕላማና ነዛ ዓዲ ካብ ድኽነት ኣናጊፍካ ኣብ ዝለዓለ ልምዓት ኢንድስትሪ ክትበፅሕ ምኽኣል እዩ። እዚ ንምግባር እቲ ትማሊ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃለሲ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ርኡይን ኣብነታውን ተራ ዝፈፀመ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ካብ ዝኾነ ኣካል ሓገዝ ከይተፀበየ ሕድሪ ናይቶም ትማሊ ዝተሰውኡ ደቁን ብፆቱን ሒዙ ክሳብ መወዳእታ ክረባረብ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010