እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190730
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1514
3787
18093
5145598
94788
128136
5190730

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:44

ማዕበል ህዝቢ ኣብ ምርግጋፅ ሓምለዋይ ከባቢ

here we go
selam new

ኩለመዳይ ስትራቴጂክ ሓምለዋይ ልምዓትን ዕብየትን ከተማታት ንምርግጋፅ ከምኡ እውን ከተማታት ንነበርተን ምችዋትን ሰሓብትን ክኾና መንግስቲ ፖሊሲ ካብ ምሕንፃፅ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ብፍላይ ድማ ከተማ መቐለ ፅሬትን ፅባቐን እታ ከተማ ንምምሕያሽ ብህዝብን መንግስትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይካየዱ ኣለው። ክፍለ ከተማ ሓድነት ብተሳትፎ ነበርቲ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ይካየደለን ካብ ዘለዋ ሸውዓተ ክፍላተ ከተማታት መቐለ ሓንቲ እያ። ኣብ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ብዝተወደቡ ሰለስተ ማሕበራት፣ ፅዑቕን ተኸታታልን ተሳትፎ ኣብርክቶ ነበርቲ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላት፣ ልዑል ግደ ተረባሕቲ ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ከተማ ኮታስ ኣብ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ዝሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ ንኻልኦት ተመኩሮ ዝኸውን እዩ እሞ ከምዝስዕብ ኣቕሪብናዮ ኣለና።

ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ሕብረተሰብ ፅሬት ከባቢኡ ንምሕላው ቅርሺ ብምውፃእ ኮነ ጉልበታዊ ሓገዝ ብምግባር ፅሩይን ሓምለዋይን ከባቢ ንኽህሉ እናሰረሐ እዩ። ኣብ ሰሙን ኩሉ ግዘ ረቡዕ ነበርቲ ካብ መንበሪ ገዝኦም ክሳብ 20 ሜትሮ ርሕቐት ከፅርዩ፣ ትካላት ድማ 50 ሜትሮ ስራሕቲ ፅሬት ከካይዳ ይግበር ኣሎ፡፡ ወይዘሮ እልፍነሽ ሓዱሽ ነባሪት ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ መትከል እየን።ከባቢ መንበሪ ገዘአን ዝኾነ “ቀጠና ክልተ” ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዝመፀእ ደረቕ ይኹን ፈሳሲ ጓሓፍ መዋህለልን  ዝሞቱ እንስሳታት ዝድርበይሉን  ቦታ ከም ዝነበረ እየን ዝገልፃ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ ከባቢ ብሕብረተሰብ ብዝተዋፅአ ልዕሊ 800 ሽሕ ብርን ካብ ሰብ ሃፍቲ ብዝተረኸበትን ሓንቲ ዶዘር ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝኣክል ስራሕቲ ፅሬት ክካየደሉ ብምኽኣሉ ተኸሊሉ፣ ዝተፈላለዩ ተኽልታት ብምትካል ናብ ሓምለዋይ ተቐይሩ ይርከብ። ንባዕለንን ደቀንን ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝነበረ ከባቢ ድሕሪ ምኽላሉ ናብ መዘናገዒ ማእኸል ከምዝተቐየረ የረድኣ።በዚ ድማ ኣብታ ክፍለ ከተማ ብህዝብን ምምሕዳርን ዝተሰርሓ ሓምለዎት ማእኸላት ብድምር ሓሙሽተ በፂሐን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓደ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ብር ወፃኢ ህንፀቱ ተዛዚሙ ንመዘናገዒ ማእኸል ዝውዕል ሓምለዋይ ከባቢ እውን ብማሕበር ንዝተወደቡ መናእሰይ ንምስግጋር ምድላዋት ይገብሩ ኣለው።

ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ከተማታት በዚ ዝተገለፀ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተረባሕቲ ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ከተማ እውን ይካየድ እዩ። ንፅጉማት ወገናት ነበርቲ ከተማ ንምሕጋዝ ዝወፀ ፖሊሲ ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ከተማ ከምዘሎ ዝፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝርከቡ ፅጉማት ወገናት ብማሕበር ተወዲቦም ብፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ከተማ ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ዕድል ተመዓራርዩ ናብ ተግባር ተሰጋጊሩ ይርከብ። ወይዘሮ ምሕረት ወልዳይ ነባሪት ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ወርዒ ኮይነን ተጠቃሚት ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍትኔት ከተማ እየን። ቅድም ክብል ዝኾነ ኣታዊ ስለዘይነበረን መነባብሮአን ንምምራሕ ኣዝየን ይፅገማ ከም ዝነበራ ይዛረባ። ብሕብረተሰብ ተመልሚለን ተጠቃሚት ሴፍትኔት ከተማ ምዃን ካብ ዝጅምራ ንነዘ ግና ኣስታት ሸውዓተ ወርሒ ገይረን ኣለዋ። ፅሬት ከባቢ ኣብ ምሕላውን ዝተተኸሉ ተኽልታት ኣብ ምክንኻንን ድማ ይሰርሓ። ብወርሒ ናይ ዝሰርሐኦ እውን 900 ብር ምስ ሰለስተ ደቀን ከምዝኽፈላን ካብዚ ድማ 180 ብር በብወርሑ ከም ዝዓቑራን የረድኣ። ድሕሪ ምጅማር  ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ከተማ ድማ ሰለስቲኦም ደቀን እናምሃራ ኽራይ ገዛን ቀለብን ብእዋኑ ክሽፍና ከም ዝኸኣላ ይገልፃ። ወይዘሮ ምሕረት ካብዚ ብዝረኸበኦ ኣታዊ ኣቢለን መነባብሮአን ካብ ምምራሕ ብተወሳኺ ኣብ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ብምስታፈን ዕግበት ከም ዝፈጠረለን ይዛረባ።

ብብርኪ ክፍለ ከተማ ኣብ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ዝነጥፉ 753 መራሕቲ ስድራ ተረባሕቲ ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትኔት ከተማ  ከምዘለው ካብ ምምሕዳር እቲ ክፍለ ከተማ ዝረኸብናዮ  ሓበሬታ የረድእ። ካብቶም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ብተወሳኺ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ካብ መንጎ ዝግበሩ ንጥፈታት ሓደ ተኽልታት ምትካል እዩ። ተኽልታት ኣብ ወሰና ወሰን ፅርግያ፣ ንሓምለዋይ ከባቢ ተባሂሉ ኣብ ዝተኸለለ ቦታ፣ ኣብ መከፋፈሊ ዓበይቲ ጎደናታት ወዘተ ብበዝሒ ስራሕቲ  ምትካል ይካየድ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ ተኽልታት ተተኺሎም ካብዚኦም እቶም ክልተ ሽሕን ሸውዓተ ሚኢትን ሓምሳን ተኽልታት ፀዲቖም እዮም። እዞም ተኽልታት ብምስታይ፣ ምኩስኳስን ምሕፃርን ንኽፀድቁ፣ ብማሕበር ተወዲቦም ኣብ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ካብ ዝነጥፉ ኣካላት ብተወሳኺ ኣበርክቶ ነባሪ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ከም ዝነበረ ካብቲ ክፍለ ከተማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ፡፡

ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ንመንግስታዊ ኣካል ወይ ንተሳትፎ ሕብረተሰብ ጥራሕ ዝግደፍ ዕዮ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ውልቀ ሰባት ብገንዘቦምን ፍልጠቶምን ክድግፍዎ ዝግባእ ገዚፍ ዓውደ ስራሕ እዩ። እዚ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ብዘሎ ጅማሮ ምርኣይ ይከኣል። ኣይተ ሓድሽ መሓሪ፣ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ክኢላ ሓለዋ ስነ ከባቢ እዮም። ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን እታ ክፍለ ከተማ ንምጥንኻር  ኣብ 2010 ዓ.ም ኣብዚ ዝነጥፉ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብምትእልላሽ ብ850 ሽሕ ብር ወፃኢ ካብ ኣክሱም ሆቴል ክሳብ እንዳየሱስ ከምኡ እውን ብልዕሊ 200 ሽሕ ብር ወፃኢ ካብ መበገሲ 18 ታክሲ ክሳብ ንግዲ ባንኪ ዓዲ ሓቂ ዝሽፍን ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ጎደናታት ንምስላጥ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይዛረቡ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ንመእለዪ ደረቕ ጓሓፍ ተባሂሉ ሰለስተ ሚልዮን ብር ዝተመደበ እንትኸውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ጎደናታት ደረቕ ይኹን ፈሳሲ ጓሓፍ ንዘፍስሱን ዘይሕጋዊ ተግባራት ንዝፍፅሙን ኣካላት ንምቁፅፃር በቢጣብያኡ ሰለስተ ሕጊ መኽበርቲ ከምዝተመደቡ እውን የገንዝቡ።

ብሓፈሻ  ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን ክፍለ ከተማ ሓድነት፣ ንኻልኦት መርኣያ ዝኸውን እዩ። ብፍላይ ከባቢታት ክብክሉ ዝኽእሉ መዋህለሊ ጓሓፋት ብልዑል ተሳትፎ ነባሪ ሕብረተሰብ፣ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን፣ ተኽልታት ብምትካልን ብምኽላልን ናብ መዘናገዒ ማእኸል ክቕየሩ ክኢሎም እዮም። እቲ ዝተኸለለ ሓምለዋይ ከባቢ ድማ ብማሕበር ንዝተወደቡ መናእሰይ ብምዕዳል ስራሕ ስእነት ዜጋታት ንምንካይ ዝግበር ምንቅስቓስ ክተባባዕ ዝግበኦ ንኻልኦት ከተማታት ይኹን ክፍላተ ከተማ ተመክሮ ዘሕልፍ ብሉፅ ስራሕ እዩ፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010