እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
3781
23759
5145598
100454
128136
5196396

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-26 00:07

ጥበብ ዘድልዮ ምሕደራ መሬት

here we go
selam new

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ምልማዕን ምሕደራን መሬት

ክልል ትግራይ ኣይተ ጎይትኦም ገብረህይወት

ዳይሬክቶሬት ምልማዕን ምሕደራን መሬት ክልል ትግራይ ኣብ 2010 ዓ/ም ኣብ ቁልፍን ዓበይትን መደባት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ንምስራሕ ካብ ዝተለሞም መደባት ኣብ ጠቕላላ ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ስራሕቲ ዓቕሚ ምዕባይ፣ በቢ ግዜኡ ደገፍን ክትትልን ምግባርን ስጡም ብዝኾነ መንገዲ መድረኻት ምክያድን ዝብል እዩ።ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትርን፣ ብዓብዩ ድማ እቲ ዳይሬክቶሬት ብፍላይ ኣብ ኣባይቲ፣ ደኣንት፣ መሬት ናብ ተጠቀምቲ ምትሕልላፍን ናይ ምልማዕን ምሕደራ መሬትን ትኹረት ተገይሩ እናተሰርሐሎም መፂኡ ኣሎ። ትሕዝቶ ፅሑፍና እምበኣር ኣፈፃፅማ ሽዱሽተ ወርሒ ዳይሬክቶሬት ምልማዕን ምሕደራን መሬት ኮይኑ ምስ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ተዛሚዱ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ዝድህስስ ክኸውን እዩ፡፡

ዳይሬክቶሬት ምልማዕን ምሕደራን መሬት ክልል ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብቶም ዝሰርሖም ቀንዲ ስራሕቲ ምፅፋፍ ነባር ትሕዝቶ፣ ምክያድ ርክክብ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ንዝኣትዉ መሬት፣ ምድላው ናብ ተጠቀምቲ ዝመሓላለፍ መሬት፣ ምሃብ ግዚያዊ መጥቀሚ “ሰርተፍኬት”፣ ምእታው ፋይላት ናብ ዳታ “ቤዝ”፣ ምምላእን ምክትታልን መሰረተ ልምዓት፣ ምቁፅፃር ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ዝኣመሳሰሉ እዮም። እዚኣቶም ብድምር ኣብ መሬት ትኹረት ገይሩ ዝስረሐሎም እንትኾኑ እዚኦም ንጥፈታት ኩሎም ኣብ ምስላጥ ቅልጡፍ ልምዓት ከተማታትን ምኽታምን ገዚፍ ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም፡፡

እቲ ዳይሬክቶሬት ካብ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ ብመሰረት ዝተውሃቦ ሓላፍነት ኣብ 2010 ዓ/ም ኣብቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ መደባት ውፅኢት ዘምፅእ ስራሕ ንምስራሕ ትልሚ ሒዙ እናተንቀሳቐሰ መፂኡ እዩ። ካብዚኣቶም ኣብ ከተማታት ትግራይ ብሰፊሑ ዝረኣዩ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ናብ ባዶ ንምውራድ ዝሓዞ ትልሚ ሓደ እዩ። እዚ ድማ ካብ 2002 ዓ/ም ጀሚሮም ዝተሃነፁን ህንፀት ዝጀመሩን ብርክት ዝበሉ ኮይኖም ኣብ 2010 ዓ/ም ንክፈርሱ ብትልሚ ዝተትሓዙ ግና 1,380 ዘይሕጋዊ ኣባይቲ እዮም። ካብዚኦም ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ዝፈረሱ 392 ኣባይቲ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 988 ኣባይቲ ድማ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ዓመት ከምዝፈርሱ እዮም ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ምልማዕን ምሕደራን መሬት ክልል ትግራይ ኣይተ ጎይትኦም ገብረሂወት ዝገልፁ።

ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ብስፍሓት ዝረኣየለን ዓበይቲ ከተማታት መቐለ፣ ዓዲግራትን ሽረ እንዳስላሰን እንትኾና ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝኣትዋ ጣብያታት ብኮት (ከባቢ ዓዲግራት)፣ ኣይናለምን ደብርን (ከተማ መቐለ) እውን ኣብቲ ፀገም ይርከባ። “ብመሰረቱ መበገሲ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ እንታይ እዩ?” ዝብል ነቶም ዳይሬክተር ዘልዓልናሎም ሕቶ እዩ። ንዘይለዓሉ ቦታታት “ክትለዓሉ ኢኹም” እናበልካ ዘይሕጋዊ ህንፀት ንክስፋሕፋሕ ኣፍደገ ብምኽፋት ብኡ ኣቢሉ ድማ ግምት ክወሃቦም ምሕሳብ፣ ንዘይሕጋዊ መሬት ሕጋዊ ማህተም ዝዓረፎ ወረቐት ዝሓዙ ክፋላት ሕብረተሰብ ብበዝሒ ምህላዉ፣ ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ሱቕ ኢሉ ዝርኢ ኣመራርሓ ከተማን ጣብያን ምህላውን ካልኦትን ከምዝኾኑ እዮም ኣይተ ጎይትኦም ዝዛረቡ።እዚ ፀገም ዝወለዶ ድማ ተሓራሲ መሬት እናሸንሸንካ ምሻጥን መሬት እናዓደግካ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ምክያድን፣ ኣብቲ ሕብረተሰብ “መንግስቲ ምስ በዝሖ ሸለል ኢሉ ክሓልፈና እዩ” ዝብል ግጉይ ኣረዳድኣ ምህላዉን፣ ሓንቲ ከተማ ምስ ካልእቲ ከተማ ምውድዳር ማለት እውን “እከለ ከተማ እንዶ እኒሃ ዘይሕጋዊ ህንፀት እናሃለዋ ከየፍረሰት ስቕ ኢላ ትሓልፎ ዘላ” ዝብል ኣተሓሳስባ እናተፈጠረ መፂኡ ኣሎ።

እቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ። ኣብነት ኣብዚ ዓመት ክፈርሱ ብትልሚ ካብ ዝተትሓዙ ዘይሕጋዎት ኣባይቲ ብመሰረት ዝተጣየሸ ኮሚቴ ምፍራስ ተጀሚሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ብምኽንያት ምንኣስ ግንዛበ ሕብረተሰብ፣ ትሑት ደገፍን ክትትልን፣ ሓዱሽ ኣወዳድባ ኣብያተ መዘጋጃ ብምጥያሹ እቲ ዳይሬክቶሬት ብሓይሊ ሰብን በጀትን ብዘይምጥንኻሩ፣ ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ሕጊ ከኽብር ዝተቐመጠ ኣካል ወሲኑ ናብ ስራሕ ብዘይምእታዉን እቶም ፀገማት ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ውስንነት ብምህላዉን ከምዝኾነ እዮም እቶም ዳይሬክተር ዝሓበሩልና። እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ሕግን መምርሕን ከይተኸተሉ ዝተሃነፁ ኣባይቲ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ሱቐ ኢልካ ከምዘይሕለፉን ኣብቲ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ኢድ ዘለዎም ኣመራርሓ፣ ደለልትን ካልኦትን ሕጋዊ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ቅድመ ኩነት እናተጠዓዓመ ይኸይድ ከምዘሎ እዩ እቲ ዝሃቡና ሓበሬታ ዘመላኽት።  

ብሓፈሻ ዳይሬክቶሬት ምልማዕን ምሕደራን መሬት ክልል ትግራይ ጠቕላላ ናይ መሬት ስራሕቲ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ምርግጋፅ ቅልጡፍ ዕብየት ከተማታት ክህሉ፣ መሬት ብዝግባእ እናማሓደርካ ብኣግባቡ ክለምዕን ናብ ተጠቀምቲ ክመሓላለፍን ንምግባር ዘኽእል ኣሰራርሓ ኣታኣታትዩ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ገለገለ ከተማታት ትግራይ ዝረአ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ጠንቂ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ካብ ምዃን ሓሊፉ ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ይረአ ኣሎ።

ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ በቢ ከተምኡ ዝርከባ ከይዲ ስራሕቲ ምልማዕን ምሕደራን መሬት ዝግባእ ትኹረት ገይረ ብምስራሕ ጥበብ ዘለዎ ምሕደራ መሬት ክህልወን ደገፍን ክትትልን ክወሃበን ኣለዎ። ኣብ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይቲ ዝሳተፉ ክፋላት ሕብረተሰብን ነዚ በሪ ዝኸፍቱ ኣመራርሓ መንግስትን እውን እቲ ዳይሬክቶሬት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ኣብ ዝሓፀረ እዋን መስመር ዝሕዘሉ (ስጉምቲ ዝውሰደሉ) ከይዲ ክኽተል ይግባእ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010