እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3776
3331
23686
5145598
100381
128136
5196323

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-25 23:58

ሳኣን ትራንስፎርመር ዶ ማይ ይሳኣን?

here we go
selam new

ተጠቀምቲ ፅሩይ ማይ ከተማ ሃገረሰላም

ቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ንክፍፀሙ ካብ ዘነፀሮም ኣንፈታት ኣብ ገጠር ዝነብር ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ኪሎ ሜትር ዘይበልፅ ርሕቐት ተጓዒዙ ግልጋሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ክረክብ ምግባር ሓደ እዩ። ከምኡ እውን ሓደ ሰብ እንተነኣሰ 25 ሊትሮ ማይ መዓልታዊ ክበፅሖ ከምዘለዎ ተነፂሩ እዩ። ኣብ ዕሸል ከተማታት ድማ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ 40 ሊትሮ ማይ ክረክብ ኣለዎ ይብል። እዚ ትልሚ ንምዕዋት ምንቅስቓስ ካብ ዝጅመር ሳልሳይ ዓመቱ ሒዙ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ነቲ መደብ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ሸንሺነን ንኸተግብርኦ እናተንቀሳቐሳ ይርከባ፡፡

ወረዳ ደጉዓ ተምቤን ካብዚኣተን ሓንቲ ኮይና ማእኸል ከተማኣ ከተማ ሃገረ ሰላም ድማ ልዕሊ 21 ሽሕ ነባሪ ህዝቢ ዘለዋን 2,200 መራሕቲ ስድራ ዝሓቖፈትን ከተማ እያ። ነበርቲ እታ ከተማ ክሳብ ወርሒ ለካቲት 2010 ዓ/ም ግልጋሎት ቀረብ መስተ ማይ ካብ ሓንቲ ጉድጓድ ጥራሕ ይረኽቡ ብምንባሮም ንከቢድ ፀገም ሕፅረት ማይ እናተቓልዑ ከም ዝፀንሑ ይገልፁ። “ፀገም ዝስተ ማይ ሕዚ እውን ኣይተፈተሐን። ኣይኮነን ዶ ብሰዓታትን መዓልትታትን ብሰሙናት እኳ ማይ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ሰሙን ማይ ከይረኸብና እንፀንሐሉ እዋን ብዙሕ እዩ” ይብላ ነባሪት ከተማ ሃገረ ሰላም ወ/ሮ ኪሮስ ገ/ሚካኤል። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብታ ከተማ ካብ ዘለዋ ብተለምዶ ማይ ዳንሲ (hand pump) እናተባሃላ ዝፅውዓ ሰለስተ መማረፅታት ማይ ከም ዝጥቀሙ እውን እተን ነባሪት ይገልፃ።

እቶም ካብ ነበርቲ ዝተልዓሉ ሓሳባትን ኣጠቓላሊ ስራሕቲ መስተ ማይ እታ ከተማን መሰረት ገይርና ዘዘራረብናየን ተወካሊት ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ሃገረ ሰላም ወ/ሮ ዙፋን ሃይለማርያም፣ ኣብ 2009 ዓ/ም ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ 95 ምኢታዊ ንምብፃሕ ትልሚ ተታሒዙ 60 ምኢታዊ ከም ዝተፈፀመ ይገልፃ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይ ብልዕሊ ትሽዓተ ሚልዮን ብር ወፃኢ ሓዱሽ ጉድጓድ ማይ ብምኹዓት ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ህንፀቱ ዛዚሙ ኣረኪቡ እዩ። ይኹን እምበር ንኣስታት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ግልጋሎት ከይጀመረ ፀኒሑ እዩ።

ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ናብኡ ዝወስድ መንገዲ ዘይተሃነፀሉ ብምፅንሑ ከም ዝኾነን ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ግን ካብ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብዝተረኸበ ሓገዝ እቲ መንገዲ ከም ዝተሰርሐን ካብቲ ወረዳ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ሕዚ ግልጋሎት ምሃብ ካብ ዝጅምር ክልተ ኣዋርሕ ኣቑፂሩ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት ካብታ ከተማ ሸውዓተ ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ዝተሃነፀ ኮይኑ ክልተ መዋህለሊ ማይ ታንከራት(ባስካታት) ሓዊሱ ናይ ሸውዓተ ኪሎ ሜትሮ መስመራት ማይ ተዘርጊሑሉ ከም ዘሎ ወ/ሮ ዙፋን ገሊፀናልና እየን።

ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይን ማዓድንን ኢነርጅን ወረዳ ደጉዓ ተምቤን ኣይተ ሃፍቶም ገብረመስቀል ብወገኖም ብምኽንያት ሕፅረት በጀት እቲ ዝተሰርሐ ሓዱሽ ፕሮጀክት ማይ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክን “ትራንስፎርመርን” ክዝርግሐሉ ከምዘይካኣለ ይዛረቡ። እዚ ዝፈጠሮ ፀገም ድማ ሕፅረት መስተ ማይ ከተማ ሃገረሰላም ክፈትሕ ተባሂሉ ብብዙሕ በጀት ዝተሰርሐ ፕሮጀክት ማይ ብእዋኑ ናብ ተጠቀምቲ ኣይተሰጋገረን። ስለዝኾነ እቲ ብህዝቢ ዝተልዓለ መረረት ትኽክል ምዃኑ የረድኡ።ኣብዚ ክስትውዓል ዝግብኦ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምዝርጋሕን ትራንስፎርመር ምግጣምን ስራሕን ሓላፍነትን ወረዳ እዩ። እዚ ኮይኑ ምቁርራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን እቲ ማይ ናብተን ታንከራት ንኽበፅሕ ዝሕግዛ ብቢሮ ሃፍቲ ማይ ዝተወሃባ ክልተ ዓበይቲ ጀኔሬተራት ስለዘለዋ መስመር ኤሌክትሪክ ክሳብ ዝዝርግሐሉ ብግዝያውነት ብተን ጀነሬተራት ግልጋሎት ክህብ እናተገበረ ይርከብ።

ኣብ ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ ከተማ ሃገረ ሰላም ክኢላ ምትእንጋድ ዓማዊል ዝኾኑ ኣይተ ዮሃንስ ገብረፃድቕ ከም ዝበልዎ፣ ግልጋሎት መስተ ማይ እዛ ከተማ ምስታ ሓዳሽ ጉድጓድ ሓዊስካ ካብ ክልተ ጎዳጉዲ ቀረብ መስተ ማይ ከም እትረክብን ክልቲአን ተደሚረን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት 276 ኩዩቢክ ሜትር ማይ ጥራሕ ከም ዘቕርባን ይሕብሩ። ኮይኑ ግና ብመንፅር ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ዘድሊ መዓልታዊ መጠን ዝስተ ማይ 525 ኩዩቢክ ሜትር ስለዝኾነ ሕዚ እውን እኹል ኣይኮነን። እታ ዝፀንሐት ጉድጓድ ማይ ብሓይሊ መብራህቲ 24 ሰዓት እናሰርሐት ኣብ ሰዓት ትሽዓተ ኩዩቢክ ሜትር መጠን ማይ ተፈልፍል። እታ ሓዳሽ ዝተሃነፀት ፕሮጀክት ማይ ግን ብጀነሬተር ኣብ መዓልቲ ንሸሞንተ ሰዓታት ጥራሕ እናሰርሐት 20 ኩዩቢክ ሜትር ማይ ኣብ ሰዓት እናሰሓበት ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ።

እዚአን ዝህብኦ ግልጋሎት እኹል ብዘይ ምዃኑ ብብርኪ ከተማ ማይ እናዓደልካ ሕብረተሰብ ክጥቀም ይግበር ኣሎ። ናይዚ ኣካይዳ እንትረአ ድማ እታ ከተማ ኣብ ሸሞንተ ናቑጣታት ከፋፊልካ በብተራ ነብሲ ወከፍ ናቑጣ ንኽልተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ማይ ክረኽባ ብምግባር እዩ። እዚ ከዓ ሕድ ሕድ ናቑጣ ደጊማ ማይ ንምርካብ ልዕሊ 14 መዓልትታት ምፅባይ ግድን ይገብሮ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝርከብ 376 ኩዩቢክ ሜትር መጠን ማይ ብኣግባቡ እንተዝከፋፈል ነይሩ ነብሲ ወከፍ ነባሪ እታ ከተማ መዓልታዊ 18 ሊትሮ ማይ ምበፅሖ። እዚ ማለት ብብርኪ መራሕቲ ስድራ እንተተሓሲቡ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዉዎ ሓደ መራሒ ስድራ ከባቢ 90 ሊትሮ ማይ ኣብ መዓልቲ ምረኸበ ማለት እዩ። ዝኾነ ኾይኑ ግን እቲ ብቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልልና ዝተሃነፀሎም ሓዱሽ ፕሮጀክት ማይ ብሙሉእ ሓይሉ ግልጋሎት ንኽህብ ህዝብን ምምሕዳርን እቲ ወረዳ ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ሜላ ኣተዓዳድላ ማይ ዘሎ ፀገም ተስተኻኺሉ ዝሓሸ ስርዓት ክፍፍል መስተ ማይ ክህሉ ኣለዎ መልእኽትና እዩ፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010