እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196430
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
3781
23793
5145598
100488
128136
5196430

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-26 00:13

መልሲ ዘይብሉ ፃውዒት

here we go
selam new

ረዳት ኢንስፔከተር ኣዳነ ሃፍቱ

ካልኣይን መዛዘምን ክፋል

 

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ሕታምና 17 መስከረም 2009 ዓ/ም ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ሰላም ክልተ ዕሸላት ቆልዑ ብዘይፈልጥዎ ሓጥያት ክሳዶም ብካራ ተሓሪዶም ሞይቶም ከምዝተረኸቡ ገሊፅና ነይርና። ኣባላት ፖሊስ እቲ ወረዳ እውን በቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት እቶም ቆልዑ ካብ ምስ ዝፈልጥዎ ቀረባ ቤተሰብ ወፃኢ ምስ ካሊእ ዘይፈልጥዎ ሰብ ክኸዱ ከምዘይኽእሉ ኣብ መደምደምታ ምብፅሖም ይዝከር። ካብዚ ተበጊሶም እቶም ጉጅለ ምፅራይ ገበን ንወላዲት መወትቲ ወ/ሮ ህንፃ ወዲ ሓው ኣቦአን ዝኾነ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ተዋፊሮም ምንባሮም ዝብሉን ካልኦት ዓበይቲ ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ኣቕሪብና ነይርና። መቐፀልትኡ ድማ ካልኣይ ከም ዝስዕብ ተዋዲዱ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣባላት ምፅራይ ገበን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ እቲ መስካሕክሒ ገበን ዝፈፀመ ኣካል ተጠርጣሪ መዝገበ ደስታ ገብረህይወት ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ምድላዎም ወዲኦም ተንቀሳቐሱ። እቲ ኩነታት ብዝነበሮ ክብደት መሰረት ብዋና ኣመሓዳሪ እቲ ክፍለ ከተማ ዝምርሑ ካብ ፍትሒ፣ ዓቀብቲ ሕጊ፣ ፖሊስን ፀጥታን ዝተውፃእፅኡ ኣካላት ብጉጅለ ተወዲቦም ብዝረቐቐን ዝቐልጠፈን መንገዲ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ብኣግባቡ ክምራሕ ተገበረ።

ብመሰረት እዚ ሓደ ጉጅለ ኣብ ከተማ መቐለ፣ ካልኣይ ጉጅለ ተጠርጣሪ ማጨለት ይሕፀብ ነይሩ ናብ ዝተብሃለሉ ቦታ እንዳባሃደራ (ወረዳ ደጉዓ ተምቤን)፣ ሳልሳይ ጉጅለ ድማ ቤተሰቡ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ተንቀሳቒሶም እዮም። እቶም በብ ከባቢኡ ዝተዋፈሩ ጉጅለታት በብ ግዚኡ ዝተረኸበ ምልክትን መረዳእታን ብኣካል ይኹን ብስልኪ ሓበሬታ እናተለዋወጡ ቀፀሉ። ብመሰረት እቲ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ዝተገበረ ቕልጡፍን ቴክኒካውን ክትትል ድማ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ውዒሉ ዝብል ብስራት ተሰምዐ።

ኣባላት ምፅራይ ገበን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ንተጠርጣሪ ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሎም ምርመረኦም እንተካይዱ ካብ ኣንደበቱ ናይ ክሕደት ቃል እዮም ዝፅበዩ ነይሮም። ይኹን እምበር ተጠርጣሪ መዝገበ ደስታ ነቲ ገበን ባዕሉ ከም ዝፈፀሞ እምነት ቃሉ ሂቡ እዩ። ተጠርጣሪ ምስ ወለዲ መወትቲ ዝኾኑ ቤተሰቡ ብዝነበሮ ፅልኢ “ሰብ ከይኸውን ገይሮምኒ፣ ፈዊሶምኒ” ካብ ዝብል ሕዱር ቂም ተበጊሱ ንወላዲት እቶም ቆልዑ ዝኾና ወ/ሮ ህንፃ በሪሁ ንምቕታል ካብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ብ30 ብር ካራ ዓዲጉ። ኮይኑ ግና ንሰን ብምኽንያት ሕማም ናብ ሕክምና ወፅየን ብምፅነሐን ሽዑ ንሽዑ ሓሳቡ ቀየረ። እዚ ተጠርጣሪ ቅድም ኢሉ ናብቲ ገዛ ይኣትውን ይወፅእን ስለዝነበረ ነቲ ዝነበሮ ቤተሰባዊ ቅርበት ተጠቒሙ ነቶም ቆልዑ “ኩኪስ ክዕድገልኩም” ኢሉ ኣታዓሻሽዩ 17 መስከረም 2009 ዓ/ም ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዳሕረዋይ ቀፅሪ ነቶም ዕሸላት ብካራ ሓሪዱ ከምዝቐተሎም ኣይከሓደን።

ተጠርጣሪ ነቲ ገበን ድሕሪ ምፍፃሙ ጅብሩኽ ኣብ ዝርከብ እንዳኪዳነ ምህረት ቤተክርስትያን ሓዲሩ ንፅባሒቱ ኣብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ኣግኣዚ ናብ ዝርከባ እኖሓጉኡ ብምኻድ ካብአን ቅርሺ ተቐቢሉ ንሱዳን ክኸይድ ስንቁ እናቛፀረ ከምዝተትሓዘ ንመርመርቲ ምፅራይ ገበን ባዕሉ ቃሉ ሂቡ እዩ። ኣባላት ምፅራይ ገበን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ተጠርጣሪ ብዝሃቦም እምነት ቃል መሰረት ክሲ መዝገቡ ኣፃፊፎም ብዕለት 27/01/2009 ዓ/ም ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዘመሓላለፍዎ ረዳት ኢንስፔክተር ኣዳነ ሃፍቱ ይገልፅ።

ዓቃቢ ሕጊ ዞባ መቐለ ብወገኑ ነቲ ክሲ መዝገብ ብዝግባእ መርሚሩ ተጠርጣሪ መዝገበ ደስታ ገብረህይወት ብዕለት 17/01/2009 ዓ/ም ኣብ ልዕሊ ጓል ሓው ኣቦኡ እትወልዶም ወዲ 10 ዓመት ሃፍቶም ገብረኪሮስን ወዲ ሸውዓተ ዓመት ህፃን ያሬድ ገብረኪሮስን ዝተብሃሉ ቆልዑ ናብ ሓወልቲ ሰማእታት ዳሕረዋይ ቀፅሪ ወሲዱ መስካሕክሒ ብዝኾነ ፍፃመ ገበን ብካራ ሓሪዱ ቀቲልዎም እዩ ብምባል ዓቃቢ ሕጊ ብዕለት 10/02/2009 ዓ/ም ብገበን ሕጊ ቁፅሪ 539/1ሀ ብክልተ ተደራረብቲ ገበን ክሲ መስሪቱ።

ተኸሳሲ ቅድሚ ቃል እምነት ክሕደት ምሃቡ መከላኸሊ ጠበቓ ክገብር ዕድል ተዋሂብዎ ዓቕሚ የብለይን ስለ ዝበለ ሕገ-መንግስታዊ መሰሉ ንምኽባር ካብ ማሕበር ጠበቓታት ትግራይ ክልተ ተኸላኸልቲ ጠበቓ ብመንግስቲ ተገይርሉ እዩ። ተጠርጣሪ ነቲ ገበን ከም ዝፈፀሞ ዋላ እኳ እንተኣመነ ብጠበቕኡ ኣቢሉ እቲ ፍርዲ ንኽቃለለሉ ክሟጎት ድሕሪ ምፅናሕ ተኸሳሲ ብዝቐረብሉ ክልተ ተደራረብቲ ክስታት መዝገብ ንሕብረተሰብ ከምህር ብዝኽእል (ብደረጃ ክልተ እርከን 39) ክቕፃዕ ኣለዎ ብምባል ዓቃቢ ሕጊ ተሟጒቱ እዩ።

ነቲ ክሲ መዝገብ እናተኸታተለ ዝፀንሐ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ብዕለት 11 ሕዳር/2010 ዓ/ም ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ዝዋዓለ መገባእያ ተኸሳሲ መዝገበ ደስታ ገብረህይወት ብዕድመ ልክዕ ፅኑዕ እስራት ክቕፃዕ ከምዝወሰነ ዓቃቢ ሕጊ ዞባ መቐለ ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ይገልፁ።

እወ! ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዝተረጋገፀሉ ሃገር ገበን ፈፂምካ ምምላጥ ኣይከኣልን። እሞ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕማቕን ፅቡቕን ዘይፈልጡ ቤተሰባዊ ፍቕሪ ኣሚኖምን ኣኽቢሮምን ዝቐረቡኻ ቆልዑ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ካብ ሓደ ሕሊና ዘለዎ ሰብ ኣይትፅበን። ካልኦት ዝተፈላለዩ መበገሲ ምኽንያታት ዘለዎም ጎንፅታት እንትፍጠሩ እውን ኣብ ክንዲ ብሕግን ብቤተሰብን ምድናይ ብባዕልኻ ዝውሰዱ ኣማራፅታት ሳዕቤኖም ኣቐዲምካ ምግንዛብ የድሊ መልእኽትና እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010