የትግራይ ርእሰ መስተዳደር ክቡር አቶ አባይ ወልዱ ትግራይን ከጎበኙ ከሃገራችን 35 ዩኒቨርስቲዎች ከተውጣጡ የዩኒቨርስቲ ማህበረሰብ ጋር ያደረጉት ውይይት።

መንፈስ መስመር መንፈስ ህዝባውነት እዩ ሰዓራይ ዝገብር!

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4530510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
433
2250
18549
4495290
45783
165145
4530510

Your IP: 54.198.108.19
2017-11-19 03:04

ኣላዪ ዝናፈቑ ሰብ ካልእ ዓለም

ምዕባለ ስርዓት ፖለቲካዊ ኢኮኖምን ሓለዋ ማሕበራዊ ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ካብ ዝልከዐሎም መዐቀንታት ሓደን ቀንድን፣ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ተተካእቲ ወለዶ ዝኾኑ ህፃናት እዩ። ነዞም ህፃናት ዝወሃብ ኩለመዳይ ፅሬትን ብቕዓትን ዝሓለወ ግልጋሎት ወሳኒ መዐቀኒ ይኸውን። ብቢሮ ጉዳይ ሰራሕተኛን አፕዴት ዕለት ሰሉስ, 14 ሕዳር 2017 12:42

ተወሳኺ የንብቡ...

ኣብነት ማእኸል ርብርብ ቁጠባና

ትካላት ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ዝተጣየሻሉ ቀንዲ ዕላማ ቴክኒካዊ ክእለት ዘለዎ ታሕተዋይን ማእኸላይን በዓል ሞያ ንምፍራይ እዩ። ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ሰፊሕ ግልጋሎት ዝህቡ ዝነበሩን  መዋፃኣይነቶም ዝተኣመነሎም ቴክኖሎጂታት እናቐዳሕኻ ንመባዛሕቲ ምስግጋር እውን ተወሳኺ አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 05:37

ተወሳኺ የንብቡ...

ክውንነት ፃዕሪ፣ ኣብ ኣኻእሎ ግዘን ቦታን

ዓወት ዝበሃል ነገር ዝረጋገፅ ብርግፅ ብፃዕርን ተበላሓታይነት ጥራሕ እዩ። ካብ ፃዕርን ድኻምን ወፃእ ዝረጋገፅ ዓወት ክህሉ ፍፁም ዝከኣል ኣይኮነን። ምሽጥር ዓወት ፃዕሪ ዳኣ ይኹን እንበር፤ ዋላ ብጣዕሚ እናፀዓርካ ኣብ ዓወት ከይትበፅሕ ዝዘርዩኻ ኣጋጣሚታት ግን ኣለው። ዕድል፣ ግዜን ቦታን ካብዚኣቶም

አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 11:30
ተወሳኺ የንብቡ...

ግደ ስነ-ቃላት ትግርኛ ኣብ ምዕዋት ብረታዊ ቃልሲ

ካልኣይን መዛዘሚን ክፋል                                 ብብርሃነ ኣዲስ ኣለም/መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ

ስነ-ቃላዊ ግጥምታት ትግርኛ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጎድና ጎድኒ እቲ ብረታዊ ተጋድሎ ንህዝቢ ብምልዕዓል ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ነይርዎም። ኣብ ወርሒ ለካቲት 1967 ዓ.ም ህዝቢ ናብቲ ቃልሲ ዘለዓዕሉ ብዛዕባ ብሄራዊ ጭቆና፣ ኣፈላላይ ደርብታትን ሰብን፣ ዘይጥዑይ ምሕደራ፣ ፍትሓዊ ዘይኮነ ክፍፍል

አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 11:42
ተወሳኺ የንብቡ...

ሞት ኣዶታት ብኦዲት እንትልካዕ!

ኦዲት ዝብል ቃል እንትለዓል ቀልጢፉ ናብ ሕልናና ዝመፅእ ነገር እንተሃለወ ምስ ቑፅፅር ገንዘብን ንብረትን ከምዝኸውን ጥርጥር የብሉን። “ኦዲት” ዝብል ቃል መሰረቱ “ኦደሬ” ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ቀጥታዊ ትርጉሙ ድማ “ምስማዕ” ወይ “ምድማፅ” ማለት እዩ። ሕጋውነት ኦዲት ማለት፣ ትካላት ኮና አፕዴት ዕለት ሰሉስ, 14 ሕዳር 2017 12:37

ተወሳኺ የንብቡ...

ማእኸል መፍረዪ ተመራመርቲ

መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ብሰብ ሞያ መሃንዲሳት “ዲዛይን” እናተገበሩ ዝተሃነፁ እዮም። ንኣብነት ህንፀት ድልድላት፣ ግድባት፣ መንገዲ “ኣስፋልት”፣ መወገዲ ደረቕን ፈሳስን ርስሓት፣ ዝርገሐ ፅሩይ ዝስተ ማይ፣ መብራህቲ፣ ስራሕቲ “ኤሌክትሮኒክስ”፣ ስልክን ካልኦት

አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 11:02
ተወሳኺ የንብቡ...

“ሓቢርካ ዝመኸርካዮን ኣድቂቕካ ዝመተርካዮን”…

ፀሓይ ብምብራቓዊ ኣንፈት ብጐቦ ጮምዓ እንትትበርቕ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝነብረሉ ከባቢ ዝስማዕ ድምፂ ዓበይቲ ተሽከርከርትን ማሽናትን ከምኡ እውን ብማዕረ ዝረአ ሰማይ ዝዓረገ ዶረናን ይረኣየኒ። እቲ ድምፂ፣ ተራ ድምፂ ኣይኮነን። ድምፂ ፍኖተ ልምዓት መንገዲ ከተማ መቐለ እዩ። ከተማ አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 05:44

ተወሳኺ የንብቡ...

ኣብ ሓደ መኣዲ ክልተ መልክዕ

ፀብፃብ ኣፈፃፅማ 2009 ዓ.ም ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ከም ዝሕብሮ፣ ኣብ 2009 ዓ.ም ብብርኪ ክልል 18 ሽሕን 831 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ወሲዶም እዮም። ካብዚኣቶም እቶም 10 ሽሕን 987 ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ነጥቢ ረኺቦም ኣለዉ። ብመንፅር ኣብያተ ትምህርቲ እንትርአ ድማ ኣብ

አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 11:26
ተወሳኺ የንብቡ...

ፀጋታት ድሕሪ ገዛ

መሰረታዊ ሃፍቲ ሓደ ሃገር ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ተፈጥራዊ ፀጋታት መሬት፣ ጉልበት ሰብን ካፒታልን ተባሂሎም ኣብ ቅድሚት ይስርዑ። ኣብተን ዝማዕበላ ዓድታት እቲ ዝለዓለ ሃፍቲ ካፒታል ብምዃኑ ውሱን ጉልበት ሰብን መሬትን ዝሓትት ቴክኖሎጂ ተጠቒመን ኣብ ምህዋር ቁጠባ ብምሕምባስ ብብርኪ

አፕዴት ዕለት ሮቡዕ, 15 ሕዳር 2017 11:44
ተወሳኺ የንብቡ...

Subcategories

''እዚ ብኽያትኪ ልዕሊ ሞት እቲ ጥየል እዩ'' ናይ ክልል ኢትዮጵያ-ሶማሌ ርዕስ ምምሕዳር

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 961
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010