እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196503
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
3781
23866
5145598
100561
128136
5196503

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-26 00:31

ናብ ኢንዳስትሪ ዘሰጋግር ሃዲድ

here we go
selam new

ካብ “ሸዳት” ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ብኽፋል

ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ˝ትራንስፎርሜንን” ካብ ዝተትሓዙ ዓበይቲ ሸቶታት ልምዓት፣ ሕርሻ ዝመርሖ ቁጠባ ሃገርና ናብ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ብምስጋር ሃገርና ማእኸል ኢንዱስትርታት ክትከውን ምግባር እቲ ቀንዲ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሃገርና ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ብምርግጋፅ ኣብዝሓ     ክፋል ሕብረተሰብ ተረባሓይ ንምግባር ልምዓት ኢንዳስትሪ ዘለዎ ረብሓ ልዑል ብምዃኑ ነዚ ኣብ ከተማታት ምህናፅ ማለት ወሳናይ ሽኻል ልምዓት ምህናፅ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ሃገርና ኣብ 2025 ዓ.ም ብዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ክትበፅሖ ዝሓዘቶ ሽቶ ንምዕዋት ብመንግሰትን ውድብን ሰፋሕቲ መደባት ተሓንፂፆም እናተሰርሑ ይርከቡ። ናይዚ መርኣዪ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ህንፀቶም ተዛዚሙ ዝተመረቑ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ምጥቃስ ይከኣል። እዚ እውን ሃገርና፣ ብዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ካብ ኣህጉረ ኣፍሪካ መሪሕ ንምግባር ዝሓንፀፀቶ ስትራተጂ ልምዓት ኢንዱስትሪ ኣብ ባይታ ወሪዱ ተግባራውን ውፅኢታውን ይኸውን ምህላዉ ዓብዪ ምስከር እዩ። እምበኣርከስ ትሕዝቶ እዚ ዛዕባ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ተሃኒፁ ንምርቓ በቂዑ ዘሎ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ምስ ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ዘለዎ ምትእስሳር ውሱን ነገር ምባል ከድሊ እዩ።

ማእኸል ኢንዱስትሪ ፓርክ ከተማ መቐለ ኣብ 2009 ዓ/ም ብብርኪ ሃገር ተሃኒፆም ንምረቓ ካብ ዝበቕዑ ኢንዱስትሪታት ፓርክ ሓደ እዩ። እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጠቕላላ ስፍሓቱ ሓደ ሽሕ ሄክታር መሬት ዝሽፍን እንትኸውን ሐዚ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ተሃኒፁ ንምርቓ በቂዑ ዘሎ ግና እቲ 75  ሄክታር መሬት እዩ። ኣብቲ ፓርክ 15  ሸዳት ዝተሃነፁ ኮይኖም 96 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ተሰሊዕሉ ዝተሰርሐ ፓርክ እዩ። እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ዜጋታት ክልልና ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ሃገርና ብብርኪ ዓለም ለኸ ዋና መናሃርያ ዘፈር ኢንዱስትሪ ጨረቓ ጨርቅን ኣልባሳትን ክትኸውን ዝለዓለ ተራ ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ምትእስሳር እታዎታትን ምህርትን ከምኡ እውን ብ“ኤክስፓርት” ንግዲ ኣቢሉ ኣታዊ ሸርፊ ወፃኢ ሃገርና ንምዕባይ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሃነፀ ዓብዪ ሃገራዊ ፕሮጀክት ምዃኑ ኣብቲ እዋን ስነ ስርዓት ምርቓ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃገርና ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተገሊፁ እዩ።

እዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብመንፅር ምፍጣር ዕድል  ብፍላይ ድማ ካብ ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ሰልጢኖም ዝወፁ መናእሰይ ዘለዎ ትርጉም ዓብዩ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ኣብ ክልልና በብዓመቱ ኣብ ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ኣትዮም ብምስልጣን ይምረቑ ንዘለዉ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ቀፃሊ ተስፋ ብሩህ ዝገብር እዩ ተባሂሎም ተስፋ ካብቶም ዝተገበረሎም ሓደ ድማ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኩለን  ዞባታት ክልልና ዝነብር ህዝቢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ሃገርና ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ ሕርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ሓሊፉ ቀፃላይ ጉዕዝኡ ምስ ልምዓት ኢንዳስትሪ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ልዑል እዩ። ስለዝኾነ ከም ሃገር ብምስፍሕፋሕ ኢንዳስትሪ ፓርክታት ንምስኻዕ ዝተሓሰቡ ኣጀንዳታት ከም ዘለዉን ነዚ ዕድል ዘመዓድው ኮይኑ ግና ነዚ ዕድል ምርካብ ዘይከኣሉ ብሚልዮናት ዝቑፅሩ መናእሰይ ሃገርና ዝህልዎ ረብሓ ንምግማቱ ኣየፀግምን። ቢሮ ቴሞትስ እውን እንተኾነ ኢንዳስትሪ መቐለ ይኹን ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ባዕኸር ኣብ ግምት ብምእታው ታሕተዋይን ማእኸለዋይን ሓይሊ ሰብ እናሰልጠነ እዩ። ዛጊድ ፋብሪካታት ዓለባ ኣልመዳ፣ “ቬሎሲትን ዲቪኤልን” ብዝጠለብዎ መሰረት 1,500 መናእሰይ ኣሰልጢኑ ዘረከበ ኮይኑ ንፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ዝኸውን እውን ምስ ኤጀንሲ ማእኸለዎት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ብምዃን ካብ ፓርክ ኢንዳስትሪ ሃዋሳ ተመክሮ ብምውሳድ ኣብ ምድላው ይርከብ። ብምዃኑ ኣብ ጋርመንት ዘድሃቡ ን10,000 መናእሰይ ንምስልጣን ተተሊሙ ዛጊድ 4,500 ሰባት ከሰልጥኑ ከምዝኸኣሉ መተሓባበሪት ውፅኢት መሰረት ዝገበረ ስልጠና ወ/ሮ ኪሮስ ገ/ህየወት ይገልፃ።

ወ/ሮ ኪሮስ ምስ ጋርመት ተዛሚዱ ኣብ ሕድሕድ ወገን ዘሎ ኣረኣእያ ክስተኻኸል ይግባእ ዝበለኦ ነገር እቲ መሰልጠኒ ሓይሊ ተቐዳዲሙ ወሰኽ መሃያ ዝሓትት ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ምስ ቴክኒካዊ ዓቕሚ ተዛሚዱ ሕድሕድ ሰብ ልዑል መሃያ ዝኽፈሎ ብፅፈትን ቅልጣፈን ስርሑን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። እንተዘይኮይኑ እተን ፋብሪካታት ንትርፊ ዝተጣየሸ እናሃለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 26 ክሳብ 30 ምኢታዊ ብፅሒት መፍረያይነት “ፕሮዳክሽን ሬሾ” እናሃለወን መሃያ ክውስኸኩም ዘይኽእላ ምግንዛብ የድሊ። ናብዘን ፋብሪካታት ዝኣቱ ሕድሕድ መንእሰይ ዝበለፀ ተረባሒ ክኾን ዝኽእል ቅልጣፈን ባህሊ ስራሕን እንተማዕብል ብምዃኑ ብዝግባእ እቲ ፋብሪካ ዝጠልቦ ቴክኒክን ቴክኖሎጅን መሊኹ ተረባሒ ንምዃን ዓርሱ ከዳሉ ይግባእ ድማ ይብላ።

ስለዚ ትካላት ማእኸል መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ኣብ ምዕምባብን ምጥንኻርን ደገፍቲ ምዃነን ተረዲእና ኣብ ኣተሓሳስባን ክእለትን ዘለና ክፍተት ንምምላእ ቁሩባት ክንኸውም ይግባእ። መፃኢ ኢንዱስትርያላዊ ምዕባለ ሃገርና ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ንምብፃሕ ምስ ትካላት ቴክኒክን ሞያን ሓበራዊ ጥምረት ፈጢርና ጉዕዞ ህዳሰና ብሩህ ክንገብር ሓደራ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010