እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190740
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1524
3787
18103
5145598
94798
128136
5190740

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:47

ኣብነት ማእኸል ርብርብ ቁጠባና

here we go
selam new
ትካላት ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ዝተጣየሻሉ ቀንዲ ዕላማ ቴክኒካዊ ክእለት ዘለዎ ታሕተዋይን ማእኸላይን በዓል ሞያ ንምፍራይ እዩ። ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ሰፊሕ ግልጋሎት ዝህቡ ዝነበሩን  መዋፃኣይነቶም ዝተኣመነሎም ቴክኖሎጂታት እናቐዳሕኻ ንመባዛሕቲ ምስግጋር እውን ተወሳኺ ዕማም እተን ትካላት እዩ። እዚ ክኾን ዝተገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ቴክኖሎጂታት ብናይ ውሽጢ ዓዲ ቴክኖሎጂታት ብምትካእ ካብ ብኽነት ሸርፊ ወፃኢ ንምድሓን ብምዕላም እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ንወፃኢ ክኸይድ ዝነበረ ገንዘብ ናብቶም መባዛሕቲ ቴክኖሎጂ ክውዕል ብምግባር እቶም ወገናት ለውጢ መነባብሮ እንተምፅኡ ብኡ ልክዕ ቁጠባ ሃገርና ክብ ንምባል ከምዝሕግዝ ድማ ይፍለጥ እዩ።

ብመሰረት እዚ እተን ኣብ ክልልና ዘለዋ 27 ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ታሕተዋይን ማእኸላይን ብርኪ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ካብ ምፍራይ ሓሊፈን ኣብ ምቕዳሕ ቴክኖሎጂ እውን ክነጥፋ ፀኒሐን እየን። ካብዚአን ሓንቲ ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ መቐለ እያ። እዛ ኮሌጅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እንታይ ተሊማ እንታይ ከም ዝፈፀመትን ቅድመ ምድላዋት 2010 ዓ/ም እንታይ ከምዝመስሉን ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣብ ከተማ መቐለ “ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ኣለዎ” ዝበሃል መባዝሒ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ደኣንት ዘዋደድናዮ ሓሳብ ከም ዝስዕብ ኣቕሪብናዮ ኣለና።  

ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ መቐለ ኣብ 2009 ዓ/ም ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓመታት ዝቐድሖምን ዘሰጋገሮምን  ቴክኖሎጂታት መበገሲኦም ሸርፊ ወፃኢ ምቕናስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ተጠቃምን መባዝሕን ዘሎ ክፍተት እናመልአ ቁጠባ እዛ ሃገር ዘነቓቕሕ ከምዝኾነ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ምርምርን ስግግርን ቴክኖሎጂ እቲ ኮሌጅ ኣይተ ፋንታሁን ኣስረስ የረድኡ። እቲ ኮሌጅ ኣብ 2009 ዓ/ም 24 ቴክኖሎጂታት ንክቐድሕ ብዝተውሃቦ መደብ መሰረት 19 ቴክኖሎጂታት ዝቐድሐ እንትኾን፣ ካብዚኦም እቶም 11 ማለት እውን 76 ምኢታዊ ናብ መባዛሕቲ ደኣንት ኣሰጋጊሩ እዩ። እቶም ተቐዲሖም ዘይተሰጋገሩ ቴክኖሎጂታት እውን እንተኾነ መዋፃኣይነቶም ብዝበለፀ ንምርግጋፅ ኣብ ብርኪ ፈተሻን ፈተነን እዮም ዝርከቡ።

ንምቕዳሕ ዝተውሃበ ትልሚ ሙሉእ ብሙሉእ ከይፍፀም ካብ ዘዐንቀፉ ምኽንያታት ሓደ ሕፅረት ጥረ ኣቕሓ ኮይኑ ዘይምምጥጣን ቁፅሪ መምህራንን ዝቕድሑ ቴክኖሎጂታትን ፅበት ክፍሊ (ዎርክ ሾፕ) እውን ተጠቀስቲ እዮም። ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብፍሉይ ሸርፊ ወፃኢ ንምቕናስ ክቕዳሕ ተሓርዩ ዝነበረ መፅረቢ እምነ በረድ፣ ስኣን ጥረ ኣቕሓ ዛጊድ ክውዳእ ዘይከኣለ ኮይኑ ሕዚ ግና “ጂ ኣይ ዜድ” ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ነዚ ዘድሊ ጥረ ኣቕሓ ንምቕራብ ቃል ስለዝኣተወሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ንክስራሕ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ከም ኮሌጅ ሸርፊ ወፃኢ ከድሕኑ ዝኽእሉ ሓሙሽተ ቴክኖሎጂታት ተመሪፆም ምስሊ ዘድልዩ ማቴርያላት (ድረዊንግ ስፔሲፊኬሽን)፣ ኣዋፃኣይነቶምን ዘለዎም ጠለብን ተነፂሩ ኣብ ከይዲ ስራሕ ከምዝርከቡ ኣይተ ፋንታሁን ኣስረስ ገሊፆምልና ኣለዉ።

ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ኣብ መባዛሕቲ ቴክኖሎጂ ደኣንት ዘሎ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ 42 መባዛሕቲ ደኣንት ምህላዎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ቢሮ ቴሞትስ ዝገበሮ ዳህሳስ የመላኽት። መንእሰይ ኣለም ገብረ ካብዚኦም ሓደ ኮይኑ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ዘለዎ እዩ። እዚ መንእሰይ ብኤሌክትሪካል ኢንጅነሪን ዲፕሎማ ዘለዎ ኮይኑ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ እንዳ ሰብ ተቖፂሩ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2006 ዓ/ም ብብር 5000 ካፒታል “ፅዮን ጠቕላላ ስራሕቲ ማሽን” ዝብሃል ናይ ባዕሉ ትካል ከፊቱ እናሰርሐ ዝርከብ ወገን እዩ። ካብ 2007 ዓ/ም ንነዘ ድማ ምስ ኮሌጅ ፖሊ ቴክኒክ መቐለ ተዛሚዱ ክሰርሕ ጀሚሩ። ካብቲ ኮሌጅ ዝተፈላለዩ ማሽናት ማለት እውን “ሃይድሮሊክ ማሽን” (መዐሸጊ ማዕፆ)፣ መወሃሃዲ ቀለብ እንስሳ፣ ፅሟቕ መፅሞቒ፣ እኽሊ ብመስመር መዝርእን ካልኦትን እናተቐበለ ከምዘባዝሕን ዝሓሸ ጠለብ ዓማዊል ከምዘለዎን ይገልፅ።

በቢ ዓመቱ ካብ 30 ክሳብ 50 ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት እናባዝሐ ናብ ዕዳጋ ዘቕርብ መንእሰይ ኣለም በቢግዚኡ ድማ ተወሰኽቲ ካልኦት ቴክኖሎጂታት እናባዝሐ ይርከብ። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ተወዲኡ ንዕዳጋ ተዳልዩ ዘሎ ብሓደ ግዘ ክሳብ ሓምሳ ማዓፁ ክዕሽግ ዝኽእል “ሃይድሮሊክ ማሽን” ግዜን ጉልበትን ካብ ምቑጣብ ሓሊፉ ኣብ ዕዳጋ ተወዳዳራይ ዝኾነ ስራሕ ንክሰርሑ ዓብዪ ሓገዝ ይገብረሎም ምህላዉ የረድእ። እዚ ማሽን ካብ ወፃኢ እንተዝመፅእ ክሳብ ሓደ ሚልዮን ብር ዝውድእ እንትኾን ንሱ ግና ክሳብ ብር 120 ሽሕ ንምሻጥ እዩ ተመን ዋጋ ኣውፂእሉ ዘሎ። መንእሰይ ኣለም ዘባዝሖም ቴክኖሎጂታት ካብ ትግራይ ወፃኢ ናብ ዝርከባ ክልል ሶማሌን ዓፋርን ዝልእኽ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን መጠን ካፒታሉ ብር ሰለስተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። ዕዳጋ ኣብ ምትእስሳር ይኹን ዲዛይንን ማንዋልን ኣብ ምድላው ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ መቐለ ሓገዝ ከምዝገብረሉ ድማ ይዛረብ። 

ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ዝውሰን ዜጋታት ንዘበኑ ዝምጥን ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ከፍርዩ እንተኽኢሎም ጥራሕ እዩ። እቲ ዘፍርይዎ ቴክኖሎጂ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ እንተኾይኑ ድማ እታ ሃገር ንሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ንክትቃላዕ ዝገብርን ገንዘብ ዜጋታት ብመልክዕ መግዝኢ ቴክኖሎጂ ንወፃኢ ሃገር ስለዝኸይድ ንምዕባለ ዝፈታተን እዩ። ስለዝኾነ እውን ከም ሃገር ትካላት ቴሞትስ ነዚ ፀገም ንምቕራፍ ይሰርሓ ከምዘለዋ ኣብ ላዕሊ እናረአናዮ ዝመፃእና ዛዕባ እኹል መርኣዪ እዩ። እዚ ዝነኣድ ኣንፈት ኮይኑ ኣብ ሕፅረት ጥረ ኣቕሓ ዝረአ ፀገም ብኣግኡ እናተቐረፈ ዝበለፀ ስራሕ ንክስራሕ ዝምልከቶ ኣካል ትኹረት ክገብረሉ ይግባእ ንብል። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010