እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1505
3787
18084
5145598
94779
128136
5190721

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:43

ክውንነት ፃዕሪ፣ ኣብ ኣኻእሎ ግዘን ቦታን

here we go
selam new

                                                    ሓላዊ ልዳት ጋንታ ወልዋሎ በረኸት ኣማረ

ዓወት ዝበሃል ነገር ዝረጋገፅ ብርግፅ ብፃዕርን ተበላሓታይነት ጥራሕ እዩ። ካብ ፃዕርን ድኻምን ወፃእ ዝረጋገፅ ዓወት ክህሉ ፍፁም ዝከኣል ኣይኮነን። ምሽጥር ዓወት ፃዕሪ ዳኣ ይኹን እንበር፤ ዋላ ብጣዕሚ እናፀዓርካ ኣብ ዓወት ከይትበፅሕ ዝዘርዩኻ ኣጋጣሚታት ግን ኣለው። ዕድል፣ ግዜን ቦታን ካብዚኣቶም ብኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። ፃዕርኻ ኣብቲ ትኽክለኛ ቦታን ኣብቲ ትኽክለኛ ግዜን ሰኣን ምፍሳስ ጠማቲ ዘይብሉ ኮይኑ ክባኽን ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዪ ከምዝኾነ ርዱእ ነገር እዩ። ንኣብነት ኣብ ወረዳታትና ዝርከቡ ፍሉይ ስፖርታዊ ተውህቦ ዝተዓደሉ ሰብ ጥበብ ተፈጥሮኣዊ ተውህበኦም ዘሪእሉ ቦታ ሰኣን ምርካቦም ተዓቢጦም ክተርፉ ምርኣይ ንዓና ሓዱሽ ኣይኮነን። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተፈጥሮ ዝዓደለቶም ስፖርተኛታት ካብቲ ዝፅዕርዎ ፃዕሪ ብተወሳኺ ሰኣን ቦታን ግዜን ዕድሎም ተሰይሩ ከይተርፍ እዩ እንበኣር ስፖርተኛታት ብቕዓቶም ዘርእዩሎም ብዙሓት መድረኻት ክረኽቡ ኣለዎም ዝበሃል።

ናብ ርሑቕ ከይከድና ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ዝነሓናሓ ጠንካራታት ጋንታታት ስለዝፈጠርና በቲ መድረኽ ተረባሕቲ ዝኾኑን ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ዝኣተውን መናእሰይ ክርኣዩ ዕድል ፈጢርና ኢና። ካብዚኣቶም ኣጥቀዓይ ጋንታ መቐለ ኣማኑኤል ገብረሚካኤል ሓደ እዩ። ተፃዋታይ ኣማኑኤል ገ/ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 18 ሸቶታት ብምምዝጋብ ጋንታ መቐለ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክትሓልፍ ብፅሒት ኣንበሳ ዝነበሮ ተፃዋታይ እዩ። እዚ ተፃዋታይ ብኽእለቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘለዎ ድስፕሊንን ጋንታዊ ወነን እውን ኣርማ እታ ጋንታ እዩ ነይሩ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል። እዚ ተፃዋታይ እንበኣር 32 ጋንታታት ካብ ዝነበረኦ ላዕለዋይ ሊግ ሃገርና ቁፅሪ ሓደ ተመራፃይ ብምዃን ኮኾብ ተፃዋታይ ላዕለዋይ ሊግ 2009 ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሽልማት በቒዑ ኣሎ። ኮኾብ ተፃዋታይ ምዃን ጥራሕ ዘይኮነስ ሃገርና ናብ ቻን ንምሕላፍ ምስ ሃገረ ርዋንዳ ኣብ እተሳልጦ ፀወታ ክፍሊ ምጥቃዕ ብሄራዊ ጋንታና ክመርሕ እውን ናብ ሃገራዊ ጋንታ ፃውዒት ቀሪብሉ ኣሎ። ኣማኑኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ብመሓዙቱን ደገፍቱን “ተወርዋራይ ነብሪ” እናተበሃለ ዝፅዋዕ ሓላዊ ልዳት ጋንታ ወልዋሎ መንእሰይ በረኸት ኣማረ እውን ኮኾብ ሓላዊ ማዕፆ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ብምዃን ምስ ኣማኑኤል ሽልማቱ ተቐቢሉ እዩ።

እዞም ተፃወትቲ ብውልቆም ክንድድላዩ ብቕዓትን ተውህቦን ክህልዎም ይኽእል ይኸውን እዩ። እቲ መሰረታዊ ነግር ግን ነዚ ብቕዓቶም ዘውፅእሉ ግዜን ቦታን ምርካቦም እዩ። እተን ጋንታታት ብኹሉ መዳይ ክጠናኸራን ከምዚ ዝበለ መድረኽ ክፍጠርን እንተዘይግበር ነይሩ እዞም መናእሰይ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሑ ምኸኣሉ ኢልካ ምዝራብ ኣየድፍርን። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ናብቶም ዓበይቲ ሊጋት ሃገርና ዝፅገዓ ጋንታታት ብሰንኪ ዘይምፍጣርና፡ ግዜን ቦታን ዘርዩዎም ብቕዓቶምን ተውህቦኦምን ከይተጠቐሙ ዝባኸኑ ሰገናትና ክንደይ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ንምግማቱ ዘፀግም ኣይክኸውንን። ሎሚ ግን ካብዞም ተሸለምቲ መናእሰይ ጥራሕ እኳ ተማሂሮም “ወይለይ ኣብዙይ እውን እባ ይብፃሕ እዩ” ኢሎም መንፈሶም ዘለዓዕሉ ሰገናት ከመይ ከምዝበራኸቱ ዝፍለጥ ነገር እዩ፡፡

እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መንገዲ፣ ኣብ ክልልና ዘሎ ምህዳረ - ስፖርት ክወዓዓይን ክጎሃሃርን ኣለዎ። ኣማኑኤልን በረኸትን ጥራሕ ዘይኮኑስ በጣዕሚ ብዙሓት መናእሰይ ቅድሚት ዝሕረዩሉን ንሃገሮም ቅድሚት ተመረፅቲ ዝኾኑሉን ኩነታት ምፍጣር የድሊ። ብኻልእ ኣበሃህላ እቲ ኽልል ናይ ስፖርት ዞባ ንገብሮ ኣሎና ማለት እዩ። ብተፃወትቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣሰልጠንቲ፣ ብደያኑ፣ ብስርዓት ፀወታን መርሃ ግብርታትን እውን ተመረፅቲ እናኾንና ንኸድ ማለት እዩ። ንኣብነት ኮኾብ ዳኛ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 2009 ዓ.ም ተባሂሉ ተመሪፁ ዘሎ ትግራዋይ ኢንተርናሽናል ዳይና ኣማኑኤል ሃይለስላሰ ናይቲ ኣብ ክልልና ፈኸም ዝብል ዘሎ ምልዕዓል ስፖርት ውፅኢት እዩ፤ ወይ እውን በዓል ኣማኑኤል ነቲ ዝለዓዓል ዘሎ ስፖርት ክልልና ምኽንያት እዮም።

እዚ እንተደኣ ኮይኑ ስፖርተኛታት መናእሰይና እቲ ዝገብርዎ ፃዕርን ድኻምን ከምዘለዎ ኮይኑ፤ እቲ ፃዕሮም ናብ ውፅኢት ዝቕይርሉ ዕድል ክረኽቡ ግዜን ቦታን ክረኽቡ ክንገብር ይግባእ። ብኻልእ ኣበሃህላ እተን ከካብ ዝነበሮኦ ድኹም ጉዕዞ ተሲአን ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ ጀሚረን ዘለዋ ጋንታታትና ስፖርተኛታትና ዝወፁለን መሳልላት እየን እሞ ካልኦት ክስዕበአን እንበር ምዝሕሓል ክሳብ ዝፈጥራ ክንፅበየን ኣይግባእን። ብፍላይ ክብርን መግለፂ መንነትን ክልልና ካብ ምዃን ብተወሳኺ ህይወት መናእሰይ ዝቕይራ ሰረት ቁጠባና እውን ስለዝኾና ብንዋት፣ ብገንዘብ ኮነ ብሞራል ክጠናኸራ ምግባር ናይ ኩልና ግደ ይኸውን።   


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010